Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

PHIEU DANH GIA 27 TIEU CHI - Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:57' 02-05-2019
Dung lượng: 730.5 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH
Nhóm: 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
Mức 1
a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường;
b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo.
Mức 2
Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.
Mức 3
Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng.
1. Mô tả hiện trạng:
Mức 1:
a) Việc hoạch định phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng cho công tác giáo dục của nhà trường. Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp mở rộng với sự tham của các thành viên đại diện Ủy ban nhân dân Thị trấn phước Bửu, các thành viên Hội đồng trường, các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc thảo luận, xin ý kiến đóng góp về việc xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường giai đoạn 2015 – 2020. Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020. Phương hướng được xây dựng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với mục tiêu của giáo dục phổ thông được quy định tại Luật giáo dục 2015; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn Phước Bửu theo từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với các nguồn lực sẵn có của nhà trường. [H1-1.1-01]; [H1-1.1-02]; [H1-1.1-03]; [H1-1.1-04]; [H1-1.1-05]
b) Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đã được Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc xem xét và phê duyệt. [H1-1.1-01]
c) Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đã được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường. [ H1-1.1-06 ]
Mức 2:
Thực hiện Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường giai đoạn 2015 - 2020, Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và đồng thời đưa ra được những giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm giúp cho quá trình thực hiện tiến độ đi theo đúng lộ trình của kế hoạch đề ra. [H1-1.1-02]; [H1-1.1-03]; [H1-1.1-05]; [H1-1.1-07]; [H1-1.1-08]
Mức 3:
Vào cuối mỗi học kỳ trong năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành các cuộc họp mở rộng với các thành viên đại diện Ủy ban nhân dân Thị trấn phước Bửu, các thành viên Hội đồng trường, các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm đánh giá công tác thực hiện, tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường theo đúng lộ trình đề ra. [H1-1.1- 09]; [H1-1.1-10]
2. Điểm mạnh:
Nhà trường nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía Ủy ban nhân dân Thị trấn Phước Bửu; sự tham gia và đóng góp ý kiến nhiệt tình của tất cả các thành viên trong Hội đồng trường, các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên
 
Gửi ý kiến