Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

PHIẾU BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 28-01-2015
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 2498
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Bửu, ngày 07 tháng 01 năm 2014


PHIẾU BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
TT
Họ và tên
Nội dung bình bầu
Cộng10 điểm
10 điểm
10 điểm
10 điểm
10 điểm
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
Sáng kiến kinh nghiệm đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
Sự tín nhiệm của HS lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn,ĐoànTNCSHCM, Đội TNTPHCM).


( Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.
* Nội dung bình bầu: (gồm 5 nội dung)
a. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
b. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
c. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
d. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
đ. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các bộ phận, đoàn thể, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên chuyên, Công đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).
Việc tổ chức bình chọn đã được tiến hành đảm bảo khách quan, trung thực, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
Qua 3 nội dung bình xét, kết quả đạt 11/15 cô giáo đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2013-2014. Đây là những nỗ lực của đội ngũ giáo viên đã và đang vươn lên không ngừng để đáp ứng  yêu cầu ngày càng cao của bậc học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Để nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục theo đúng đường lối, quan điểm của Nhà nước. Đối với nước ta, thể chế chính trị rất rõ ràng: Xây dựng đất nước Việt Nam thành một nước XHCN theo học thuyết Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, nền giáo dục Việt Nam phải được định hướng phát triển treo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, người giáo viên phải có phẩm chất chính trị và thế giới quan chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo niềm tin và định hướng giáo dục của Đảng và Nhà nước.
Nhà trường sẽ tăng cường bồi dưỡng về công tác GVCN lớp giúp các đ/c giáo viên hiểu  rõ vai trò của GVCN lớp:
- GVCN là cầu nối, người giữ mối liên lạc thường xuyên giữa các lực lượng GD trong nhà trường với gia đình và các tổ chức XH khác.
- GVCN là người góp phần quyết định sự thành công hay thất bại trong công tác GD nhà trường.
- GVCN là người thực hiện nhiệm vụ quản lý và giáo dục HS.
- GVCN là người thay mặt và đại diện cho quyền lợi chính đáng của tập thể HS, thay mặt tập thể HS giải quyết một số vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ hợp lý của các em.
- GVCN lớp là người tổ chức, phối hợp và thống nhất các lực lượng và tác động GD tới tập thể HS.
* Giáo viên
 
Gửi ý kiến