Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHO ĐẢNG VIÊN.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:51' 07-02-2015
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ TT PHƯỚC BỬU
CHI BỘ TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
*****
Số -KH/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phước Bửu, ngày 02 tháng 02 năm 2015


PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHO ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ TRƯÒNG TH HUỲNH MINH THẠNH NĂM 2015
___________________________

- Căn cứ hướng dẫn số: 08- HD/BCT TW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức trung ương.
- Thực hiện điều 2 chương I Điều lệ Đảng, mỗi đảng viên trong Chi bộ kể cả đảng viên sinh hoạt tạm thời (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác) đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp điều kiện hoàn cảnh và sức khoẻ, năng lực công tác của đảng viên.
          - Căn cứ vào tình hình thực tế và số lượng đảng viên. Chi uỷ phân công công tác cho từng đảng viên năm 2015 cụ thể như sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công đảng viên

1
Nguyễn Hồng Hà
Bí thư Chi bộ
Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, chế độ chính sách; công tác xây dựng Đảng; công tác an ninh, quốc phòng; xây dựng kế hoạch hoạt động chi bộ. Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn trường.

2
Võ Hiệp Nghĩa
Phó bí thư
Phụ trách công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, xây dựng đảng, làm công tác phát triển đảng viên của chi bộ. phụ trách công tác phong trào ; Chỉ đạo "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Chịu trách nhiệm về đội TNTP Hồ Chí Minh.

3
Vũ Thị Mai Sen
Chi ủy viên
Thư ký tổng hợp, thực hiện công tác văn thư của chi bộ, tổng hợp báo cáo hàng tháng.
- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật ; phụ trách công tác tài chính của ch bộ; theo dõi, truy cập và nhận công văn vào sổ  lưu trữ công văn đi, đến của Chi bộ ; công tác thăm hỏi.

4
Nguyễn Thị Lợi
Đảng viên
Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác về chính quyền: Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác tổ chức; kế hoạch tài chính; công tác văn thư; Y tế trường học; Phê duyệt các loại kế hoạch; giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; kiểm định chất lượng giáo dục cho từng năm học.

5
Trịnh Đăng Ninh
Đảng viên
Hỗ trợ công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Phụ trách công tác bán trú, giám sát vệ sinh học đường, công tác lao động. Phụ trách giám sát về cơ sở vật chất nhà trường. Phụ trách công nghệ thông tin, Website trường.

6
Đinh Thị Hương Liên
Đảng viên
Phụ trách giám sát các hoạt động về phong trào Đoàn TNTP Hồ Chí Minh. Theo dõi kèm cặp, giúp đỡ quần chúng của tổ 5. Thư ký các buổi họp chi bộ.

7
Lê Thị Tuy
Đảng viên
Chịu trách nhiệm về công tác công đoàn, Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Giải quyết các thắc mắc quần chúng, đơn thư khiếu nại…

8
Cao Thị Hoa Lý
Đảng viên
Phụ trách giám sát các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Theo dõi kèm cặp, giúp đỡ quần chúng của tổ 4.

9
Nguyễn Đình Hải
Đảng viên
Phụ trách giám sát đảng viên trong chi bộ về sinh hoạt theo quy định 76. Vai trò và uy tín của các đoàn thể, của các đảng viên.    

10
Lê Thị Minh Hạnh
Đảng viên
Theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ quần chúng của tổ 3. Thư ký các buổi họp chi bộ.

11
Lê Thị Thục
Đảng viên
Phụ trách giám sát về công tác công đoàn. Thư ký các buổi họp chi bộ.

12
Bùi Thị Nhung
Đảng viên
Theo dõi kèm cặp, giúp đỡ quần chúng của tổ 2.

13
Đinh Thị Linh Nhâm
Đảng viên
Phụ trách công tác dân vận, vận động quần chúng. Theo dõi kèm cặp, giúp đỡ quần chúng của tổ 1.

14
Mai Thị Thương
Đảng viên
Công tác phục vụ các cuộc họp, hội nghị chi bộ.

15
Nguyễn Thị Lục
Đảng viên
Công tác phục vụ các cuộc họp, hội nghị chi bộ.

16
Trần Thị Thu
Đảng viên
Phụ trách tài chính nhà trường, giám sát thư viện – thiết bị. Theo dõi kèm cặp, giúp đỡ quần chúng của tổ VP.

Trên cơ sở bản phân
 
Gửi ý kiến