Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mau Ho so hoc sinh Khuyet tat ( SGD )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:37' 20-12-2012
Dung lượng: 172.0 KB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ............................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC
(((


SỔ THEO DÕI TIẾN BỘ CỦA HỌC SINhHọ và tên: …………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………..
Khuyết tật chính: ……………………………………………………
Họ và tên bố: …………………………… Năm sinh:……………....
Nghề nghiệp: …………………………………………………………
Họ và tên mẹ: …………………………… Năm sinh:………............
Nghề nghiệp: …………………………………………………………
Địa chỉ gia đình: ……………………………………………………..
Điện thoại liên lạc: …………………………………………………..

Năm học: 20..… - 20..… Lớp: ……. GVCN:……………………….

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Điểm mạnh:
(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

Khó khăn:
(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)


Nhu cầu:
(Nhu cầu về chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
NĂM HỌC: ………… - ………..

MỤC TIÊU NĂM HỌC (VÀ 3 THÁNG HÈ)
Kiến thức:


Kỹ năng xã hội:


Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:
Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ....)


Ngày…….tháng…………năm 20....
Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm
MỤC TIÊU HỌC KÌ I
Kiến thức:

Kỹ năng xã hội:

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:


Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ....)

Ngày…….tháng…………năm 200
Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ I

Tháng
Nội dung
Biện pháp thực hiện
Người thực hiện
Kết quả

9
Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:

Phục hồi chức năng:


Tháng
Nội dung
Biện pháp thực hiện
Người thực hiện
Kết quả
10
Kiến thức:


Kỹ năng xã hội:


Phục hồi chức năng:
NHẬN XÉT CHUNG GIỮA HỌC KÌ I
VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH
I. Những tiến bộ:
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng xã hội:

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương pháp thực hiện:
1. Nội dung:
2. Phương pháp và điều kiện, phương tiện:


3. Hình thức tổ chức:Ngày…….tháng….năm………….

Ban Giám hiệu Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ HS Cán bộ y tế

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
(Giữa học kì I)


Tháng
Nội dung
Biện pháp thực hiện
Người thực hiện
Kết quả
11
Kiến thức: 
Gửi ý kiến