Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

MAU BIEN BAN TTr COI KT HOC KY TIEU HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:27' 16-05-2013
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Châu, ngày 16 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN
Tổng hợp kết quả thanh tra việc tổ chức kiểm tra học cuối kỳ II

Đoàn thanh tra theo Quyết định số : 196/QĐ-PGDĐT, ngày tháng 05 năm 2013, của Trưởng phòng GD – ĐT Xuyên Mộc.
Thanh tra tại trường : Tiểu học Bình Châu
Thời gian tổ chức kiểm tra từ : 16 / 05 / 2013, đến : 18 / 05 / 2013.
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Bố trí nhân sự :
Hội đồng coi kiểm tra gồm có 14 đồng chí : Trong đó Chủ tịch HĐ coi và chấm kiểm tra 01 đ/c, phó chủ tịch 01 đ/c, thư kí 01 đ/c. Giám thi 8 đ/c. Nhân viên y tế, phục vụ, bảo vệ 4 đ/c.
2. Chuẩn bị cơ sở vật chất (việc bố trí phòng, bàn ghế và các điều kiện khác …):
Nhà trường bố trí 7 phòng kiểm tra : Các lớp trong một khối được xếp cạnh nhau. Mỗi phòng kiểm tra có 16 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi, một bảng giáo viên. Hai thí sinh ngồi 1 bàn. Phòng có đủ ánh sáng, quạt máy bảo đảm đủ mọi điều kiện để học sinh kiểm tra.
3. Thực hiện quy định về chuẩn bị đề (Sao in và bảo mật đề kiểm tra, đáp án …):
Thực hiện đúng qui trình sao in và bảo mật đề kiểm tra, đáp án…. Có đầy đủ các biên bản cho từng bước. Có bì đựng đề, đáp án, bài kiểm tra được niêm phong đúng qui định.
II. CÔNG TÁC COI VÀ CHẤM BÀI :
1. Việc huy động lực lượng coi kiểm tra (bố trí bình quân GV/phòng):
Lực lượng giám thị coi kiểm tra là giáo viên trực tiếp đứng lớp. bố trí bình quân một giám thị coi kiểm tra một phòng. Và một giám thị hành lang cho mỗi buổi kiểm tra …
2. Phân công giám thị (phân công coi kiểm tra chéo hay không chéo; giữa các khối hay giữa các lớp trong khối) :
Phân công giám thị coi kiểm tra chéo giữa các khối lớp. Giáo viên khối 3 coi kiểm tra khối 4. Giáo viên khối 4 coi kiểm tra khối 5.
3. Lập danh sách thí sinh, hồ sơ (việc lập danh sách theo phòng hay theo lớp học):
Lập danh sách thí sinh kiểm tra theo lớp học. Có đầy đủ các loại hồ sơ : Kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập hội đồng coi và chấm kiểm tra. Quyết định thành lập ban in sao và ra đề kiểm tra.
4. Thực hiện về thời gian tổ chức kiểm tra theo quy định :
Thời gian tổ chức kiểm tra đúng qui định : Khối 4 tổ chức kiểm tra ngày 16/05/2013, khối 5 tổ chức kiểm tra ngày 17/05/2013. Thời gian mở niêm phong đề, phát đề, bắt đầu làm bài, thu bài đúng với thời gian qui định của PGD.
5. Số liệu thí sinh dự kiểm tra và giám thị:
Khối
Môn
TS thí sinh đăng ký
TS thí sinh dự kiểm tra
Số phòng
Số giám thị coi

4
Đọc hiểu
95
95
4
5


Chính tả-TLV
95
95
4
5


Toán
95
95
4
5

5
Đọc hiểu
83
83
3
4


Chính tả-TLV
83
83
3
4


Toán
83
83
3
4


6. Tình hình tổ chức chấm bài (ghi nhận kế hoạch tổ chức chấm của nhà trường theo hướng dẫn của Phòng GD – ĐT, lưu ý đến việc tổ chức chấm chéo hay không…):
Trường tổ chức chấm bài vào ngày 18/05/2013. Bố trí thành 2 tổ chấm, mỗi tổ có phòng chấm riêng. Giáo viên dạy khối nào chấm bài khối đó. Bài kiểm tra của một lớp có ít nhất 2 giáo viên chấm. Giáo viên chủ nhiệm không chấm bài học sinh lớp mình đang dạy.
7. Tổng hợp chung
a) Xử lý cán bộ, nhân viên vi phạm quy chế :
Không có cán bộ, nhân viên vi phạm quy chế coi và chấm kiểm tra.
b) Xử lý thí sinh vi phạm quy chế :
Không có thí sinh vi phạm quy chế kiểm tra.
c) Các tình huống đặc biệt (nếu có)
Không xảy ra các tình huống đặc biệt khác.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá và kiến nghị của Đoàn thanh tra
a) Nhận xét, đánh giá
Nhà trường tổ chức coi và chấm kiểm tra cuối kì II nghiêm túc, đúng theo qui chế
 
Gửi ý kiến