Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Đoàn thể > Chi bộ Đảng > Tổng hợp > (66 bài)

Word-logo-small

Biểu mẫu công tác kiểm tra đảng

Ngày gửi: 2015-05-29 12:14:49

Word-logo-small

TÀI LIỆU HỌC TẬP LÀM THEO TẤM...

Ngày gửi: 2015-04-07 15:57:33

Word-logo-small

Phong cách quần chúng, dân ch...

Ngày gửi: 2013-08-13 17:26:17

Word-logo-small

BAN DANG KY HOC TAP TAM GUONG...

Ngày gửi: 2013-08-01 11:56:08

Word-logo-small

Phong cách dân chủ của Bác

Ngày gửi: 2013-08-01 11:55:58

Word-logo-small

Hướng dẫn công tác Đảng

Ngày gửi: 2013-06-25 09:12:38

Word-logo-small

Quy định kết nạp Đảng viên mới

Ngày gửi: 2013-06-05 13:58:16

Word-logo-small

Quy định về trách nhiệm nêu g...

Ngày gửi: 2013-06-05 13:42:16

Word-logo-small

NGHI QUYET CHI BO THANG 06-13

Ngày gửi: 2013-06-05 12:58:14

Word-logo-small

KE HOACH CHI BO THANG 06-13

Ngày gửi: 2013-06-05 11:53:33

Word-logo-small

Bien ban nhan xet cua BCH Con...

Ngày gửi: 2013-05-31 10:15:54

Word-logo-small

Mau 3 Bien ban nhan xet cua B...

Ngày gửi: 2013-05-31 09:47:54

Word-logo-small

Hồ sơ Đảng

Ngày gửi: 2013-05-16 09:31:47

Word-logo-small

NQ THANG 5.2013

Ngày gửi: 2013-05-13 10:43:45

Word-logo-small

21 Quy trình kết nạp Đảng và ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:45:37

Word-logo-small

21 Phụ lục các thủ tục hồ sơ ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:45:22

Word-logo-small

21 Mẫu sổ ghi chép đảng viên ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:45:08

Word-logo-small

21 Mẫu phiếu bổ sung lý lịch ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:51

Word-logo-small

21 Mẫu Giấy giới thiệu

Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:37

Xls-small

21 Mẫu Danh sách học lớp LLCT...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:19

Word-logo-small

21 Mẫu đăng ký nội dung sinh ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:04

Word-logo-small

21 Mẫu chương trình Kiểm Tra-...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:43:48

Word-logo-small

21 Mẫu báo cáo tháng của chi bộ

Ngày gửi: 2013-05-09 05:43:10

Word-logo-small

21 Mẫu Báo cáo Chỉ thị 03 (ch...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:42:52

Word-logo-small

21 Mẫu bản kiểm định chuẩn mự...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:42:05

Word-logo-small

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:41:51

Word-logo-small

Biểu mẫu Hồ sơ kết nạp Đảng

Ngày gửi: 2013-05-09 05:41:27

Word-logo-small

Dự thảo Kế hoạch phát triển đ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:40:59

Word-logo-small

Báo cáo dang ky sinh hoat chu...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:40:36

Word-logo-small

21 Báo cáo sinh hoạt chuyên đ...

Ngày gửi: 2013-05-09 05:40:10

Xls-small

22 MAU BIEU CAP NHAT DANG VIEN

Ngày gửi: 2013-05-09 05:39:32

Word-logo-small

Hồ sơ chuyển đảng chính thức

Ngày gửi: 2013-05-09 05:39:12

Word-logo-small

22 bieu mau ket nap dang

Ngày gửi: 2013-05-09 05:38:17

Word-logo-small

2 Hướng dẫn quy trình kết nạp...

Ngày gửi: 2013-05-07 20:14:37

Word-logo-small

2 Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Ngày gửi: 2013-05-07 20:14:14

Word-logo-small

2 Thủ tục chuyển Đảng chính thức

Ngày gửi: 2013-05-07 20:13:55