Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn VNEN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chương
Ngày gửi: 08h:40' 23-01-2015
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG TRƯỜNG TH MINH THUẬN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH VNEN-MT5
 Minh Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2014


KẾ HOẠCH
Về việc sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ quyết định số: 688/QĐ-SGD&ĐT, ngày 14 tháng 7 năm 2014 của SGD&ĐT Kiên Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện công văn số 1023/SGDĐT – GDTH ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015;
Thực hiện công văn số 63/GDTH-VNEN. V/v hướng dẫn thanh toán các khoản chi phí hỗ trợ thuộc Dự án năm 2014
Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 54/HD- PGDĐT của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo U Minh Thượng ngày 10/9/2014 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 đối với tiểu học;
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-THMT5 ngày 13 tháng 9 năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Giúp giáo viên, cán bộ quản lý các đơn vị trường có điều kiện trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý, dạy-học theo mô hình VNEN.
-Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình VNEN nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị.
- Thảo luận, góp ý xây dựng hoàn chỉnh về quy trình và phương pháp dạy theo hướng VNEN.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
1.Dự giờ tiết dạy:
-Khối 3: Dạy 1 tiết Toán
-Khối 5: Dạy 1 tiết Tiếng Việt
2.Trao đổi, chia sẻ qua 2 tiết dạy và kinh nghiệm giảng dạy theo mô hinh VNEN:
a)Trao đổi qua 2 tiết dạy:
Việc đánh giá dựa vào các bước lên lớp của bài học, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của mỗi nhóm và mỗi học sinh, cần tập trung vào:
Học sinh có thực sự tự học không ?
Học sinh có tự giác, tích cực không ?
Học sinh có thực hiện đúng các bước lên lớp không ?
Các nhóm có hoạt động đều tay, sôi nổi không ?
Nhóm trưởng điều hành nhóm có tốt không ?
Các hoạt động học diễn ra có đúng trình tự và lôgic không ?
Học sinh hoàn thành các hoạt động nêu trong sách không ?
Học sinh có hiểu bài, nắm được bài, hoàn thành mục tiêu bài học không ?
Sự giúp đỡ của nhóm, của GV với HS yếu như thế nào?
Câu lệnh cùng những ngữ liệu đã rõ ràng và dễ hiểu đối với HS không ?
Thời gian dành cho mỗi hoạt động của bài hợp lí chưa? Nếu chưa hợp lí thì điều chỉnh như thế nào?
b)Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình VNEN:
-Công tác tổ chức lớp học: Cách thực hiện 5 bước lên lớp và 10 bước học tập, đều hành của Hội đồng tự quản, điều hành của nhóm trưởng.
-Trang trí lớp học.
-Ứng dụng các góc học tập.
4. Thành phần tham gia
- Đại biểu mời: Lãnh đạo, Cán bộ Chuyên môn Phòng GD&ĐT.
- Đại biểu tham dự: Tất cả BGH, TTCM, giáo viên giảng dạy VNEN của 2 Trường TH Minh Thuận 5 và Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1.
III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
Vào 7 giờ 30 phút ngày 31/12/2014 (1 ngày)
2. Địa điểm
Tại Trường Tiểu học Minh Thuận 5 (Điểm chính)
Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn thực hiện mô hình VNEN của Trường Tiểu học Minh Thuận 5 và Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1. Nhà trường kính mong Phòng GD&ĐT U Minh Thượng và BGH của hai trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham dự đạt kết quả tốt theo kế hoạch trên./.

Nơi nhận:
- LĐ PGDĐT;
- BGH ;
+ Trường TH Minh Thuận 5;
+ Trường TH Vĩnh Hòa 1;
- Lưu: VT-VNEN.
HIỆU TRƯỞNGDUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD & ĐT
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤ THỂ

Các hoạt động
Thời gian
Nội dung
Thực hiện
 
Gửi ý kiến