Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH KIEM TRA NỘI BỘ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:01' 28-10-2016
Dung lượng: 186.0 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-HMT Phước Bửu, ngày 14 tháng 09 năm 2016

KẾ HOẠCH
KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

I. Các văn bản pháp lý
- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
- Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 5/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
- Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-PGDĐT ngày 12/09/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp Tiểu học;
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra nội bộ các năm học trước và tình hình thực tiễn của nhà trường hiện nay;
Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2016 – 2017 như sau:
II. Mục đích, yêu cầu
- Mục đích :
Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của Hiệu trưởng; là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Công tác KTNB trường học nhằm giúp hiệu trưởng tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
Công tác KTNB trường học phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng, nhằm: Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ; từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể; hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác…góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.
-Yêu cầu :
Công tác KTNB trường học tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban KTNB trường học kiểm tra).
Công tác KTNB trường học phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, chính xác, toàn diện nhằm thúc đẩy các đối tượng được kiểm tra cần bổ sung những hạn chế, thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn.
III. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Nhiệm vụ chung:
Năm học 2016 – 2017, toàn ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, cho học sinh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Phát huy hiệu quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.
Tiếp tục thực hiện việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; triển khai hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới 4 tiết/tuần cho học sinh khối 3, khối 4-5 dạy 2 đến 4 tiết/ tuần; phấn đấu giữ vững kết quả phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2; tăng cường tham mưu công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I, thư
 
Gửi ý kiến