Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KE HOACH DU GIO CUA BGH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:44' 08-04-2013
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 799
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : /KH Hòa Hội, ngày 21 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ
Của BGH, tổ trưởng, tổ phó và giáo viên
Năm học 2012 - 2013
- Căn cứ Quyết định 14/2007 của Bộ Giáo dục-Đào tạo ngày 4/5/2007 về việc quy định đánh giáo viên tiểu học và Công văn số 616/BGD-ĐT ngày 5/2/2010 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học.
- Căn cứ kế hoạch năm học và kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2012-2013 của trường TH Xuyên Mộc;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường
Trường TH Xuyên Mộc xây dựng kế hoạch dự giờ của BGH, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên trong toàn trường năm học 2012 - 2013 như sau:
I. Đặc điểm tình hình
Năm học 2012 – 2013, TH Xuyên Mộc có tổng số 26 cán bộ giáo viên, trong đó cán bộ quản lí và giáo viên trực tiếp đứng lớp là 17 đồng chí.
- 100% CBGV đều có trình độ đạt chuẩn trở lên. Cụ thể:
- 100% cán bộ quản lí và các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn có trình độ đào tạo trên chuẩn.
- 11/17 GV có trình độ đào tạo trên chuẩn chiếm 64.7% (còn lại là đạt chuẩn)
II.Thực hiện nhiệm vụ dự giờ
- Thực hiện tốt, có hiệu quả các hoạt động dự giờ thăm lớp, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng.
- Đảm bảo dự đủ, đúng số giờ theo quy định tối thiểu của Bộ GD &ĐT:
+ Lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) dự ít nhất 01 tiết dạy / giáo viên
+ Tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 04 tiết dạy / giáo viên
+ Mỗi giáo viên dự ít nhất 18 tiết giờ dạy của đồng nghiệp trong hoặc ngoài nhà trường.
- Cần dự giờ rải đều các tuần trong năm học, tránh dự dồn ép vào các đợt thao giảng, hội giảng
- Cụ thể:
+ Lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng): dự 02 tiết / tuần
+ Tổ trưởng chuyên môn: dự 01 tiết / tuần
+ Tổ phó chuyên môn và giáo viên: dự 0, 5 tiết/ tuần.
- Việc đánh giá tiết dạy (kể cả hội giảng cũng như dự giờ kiểm tra định kì hay đột xuất) phải đảm bảo theo đúng Công văn số 10385/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/200 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú ý coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, phát huy tính tích cực và hoạt động nhóm của học sinh.


Xác nhận của hiệu trưởngTrần Minh Toản

Phó hiệu trưởngNguyễn Hồng Hà 
Gửi ý kiến