Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOACH BỒI DUÕNG THUÒNG XUYÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:04' 28-10-2016
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/KH-HMT Phước Bửu, ngày 14 tháng 09 năm 2016

KẾ HOẠCH
BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2017

- Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
- Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ Kế hoạch số 47/PGDĐT-GDTH ngày 20/07/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè và bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cấp tiểu học hè năm 2016 và trong năm học 2016-2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong  năm học 2016-2017;
- Căn cứ vào nhu cầu BDTX của đội ngũ CBQL và GV trong  năm học 2016-2017;
Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2016 – 2017 với những nội dung sau đây:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên
1. Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc. Mọi cán bộ quản lý, giáo viên luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị cũng như của từng tổ khối, từng cá nhân.
- Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tự học tập và nghiên cứu tích cực.
- Giáo viên có ý thức tự giác tham gia học bồi dưỡng thường xuyên.
2. Khó khăn
- Tài liệu nghiên cứu, học tập các nội dung theo yêu cầu của công tác bồi dưỡng thường xuyên chưa đầy đủ và chưa kịp thời.
- Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.
- Hầu hết giáo viên lớn tuổi việc tự học tập từ xa qua mạng Internet gặp khó khăn.
II. Đặc điểm về đội ngũ
1. Tình hình đội ngũ
- Biên chế được giao : 36 người/tổng số 39 người hiện có, đạt chỉ tiêu 92.3%, trong đó.
- Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng : 02 người. Về GV trực tiếp giảng dạy : 27 người, GV tổng phụ trách: 1 người, Nhân viên : 6 người (VT, KT, TVTB, BV, PV).
- Hợp đồng : 06 người trong đó giáo viên dạy tieengd Anh 01 người; 02 giáo viên dạy văn hóa, cấp dưỡng bán trú 02 người, lao công vệ sinh lớp 01 người (do nhà trường hợp đồng).
2. Chất lượng đội ngũ (tính trên tổng số CBVC: 33/36, không tính BV- PV)
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP-ĐH nghề : 18 người (02 CBQL, 16 GV-1NV), CĐSP: 11 người (GV), THSP& Trung cấp nghề: 04 (2GV, 2 NV).
- Giáo viên yêu nghề, nhiệt tâm, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Mục đích, yêu cầu.
1.1. Mục đích.
- Giúp giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Yêu cầu.
- Tất các CBGV của nhà trường tự xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân và thực hiện đúng sự chỉ đạo của nhà trường. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để hoàn thành việc BDTX của cá nhân theo kế hoạch.
- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo kết quả BDTX theo đúng
 
Gửi ý kiến