Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BAO CAO BÒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 12-13

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:36' 08-04-2013
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 938
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /BC-THKĐ Hòa Hội, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013

I. Tình hình nhân sự nhà trường: Tổng số CBVC 24 người, trong đó:
- Hiệu trưởng : 01 người
- Phó hiệu trưởng : 01 người
- Giáo viên : 17
- Tổng phụ trách : 01 người
- Nhân viên : 06 người.
II. Công tác tổ chức:
1. Triển khai các văn bản đến toàn thể giáo viên:
- Triển khai phổ biến Kế hoạch số 09/KH-PHT ngày 01/10/2012 của Phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, v/v thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi – Năng khiếu năm học 2012 – 2013;
- Tổ chức học tập một số công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc.
2. Thành lập Tổ thi các môn năng khiếu và bồi dưỡng cho học sinh:
- Thành lập Ban giám khảo chấm và phân công giáo viên bồi dưỡng cho các em năng khiếu ở các phong trào cấp trường gồm (AtGT, Viết chữ đẹp, Toán tuổi thơ, Khé tay kĩ thuật, Thi giải toán qua mạng): Bao gồm Ban giám hiệu Tổng phụ trách, Tổ khối trưởng.
3. Hình thức tổ chức các phòng trào dành cho học sinh giỏi và năng khiếu:
- BGH lên kế hoạch và phát động các phong trào dành cho học sinh giỏi và năng khiếu.
- GVCN tiến hành chọn và bồi dưỡng học sinh lớp mình vào thi cấp trường.
- BGH tổ chức các cuộc thi cấp trường chọn học sinh thi cấp huyện, phân công giáo viên bồi dưỡng cho học sinh giỏi và năng khiếu thi cấp huyện.
III. Kết quả:
1. Hội thi ATGT :
- Tổ chức hội thi cấp trường có 6 đội tham gia: Với 30 học sinh lớp 4 và 5.
- Kết quả cấp trường:
STT
LỚP
GIẢI

01
5A1
Nhất

02
5A2
Nhì

03
4A1
Ba

04
5A3, 4A2
Khuyến khích

- Chọn 5 học sinh tham gia cấp huyện :
Tiến hành bồi dưỡng và tham gia cấp huyện ;
Kết quả: Đạt giải nhì cấp huyện.
- 02 học sinh tham gia vào đội tuyển thi cấp tỉnh.
2. Hội thi viết chữ đẹp :
- Tổ chức hội thi cấp trường có 52 học.
- Kết quả cấp trường:
STT
GIẢI
TSHS

01
Nhất
6

02
Nhì
7

03
Ba
10

04
Khuyến khích
16

- Chọn 10 học sinh tham gia cấp huyện :
Tiến hành bồi dưỡng và tham gia cấp huyện ;
Kết quả: .
2. Hội thi toán tuổi thơ :
- Tổ chức hội thi cấp trường có 18 học.
- Kết quả cấp trường :
STT
GIẢI
TSHS

01
Nhất
2

02
Nhì
4

03
Ba
4

04
Khuyến khích
4

- Chọn 06 học sinh tham gia cấp huyện :
Tiến hành bồi dưỡng và tham gia cấp huyện ;
Kết quả: Đứng thứ 7/30 trường ; 01 học sinh đạt giải nhì cá nhân.
- 01 học sinh tham gia vào đội tuyển thi cấp tỉnh.

IV. Đánh giá cụ thể các Hội thi dành cho học sinh giỏi năng khiếu cấp trường:
IV/ Ý kiến đề xuất:
- Tổ chức học tập rút kinh nghiệm cho giáo viên qua phong trào hội giảng và rút kinh nghiệm về việc đổi mới các phương pháp dạy học ở các môn học.
- Chọn 02 tiết dạy hay ở những nội dung mà giáo viên khác còn gặp nhiều khó khăn làm chuyên đề cấp trường.
Trên đây là Báo cáo công tác hội giảng cấp trường năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Kim Đồng.

HIỆU TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến