Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

19 KE HOACH TU ĐÁNH GIÁ - kiểm định chất kượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:14' 28-10-2016
Dung lượng: 338.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/KH-HMT Phước Bửu, ngày 03 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Tự đánh giá trường tiểu học

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:
a. Mục đích tự đánh giá:
- Tự đánh giá là thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động của Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh ; làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường.
- Từ đó, có một cái nhìn hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng.
- Tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Kiến nghị với cơ quan cấp trên chỉ đạo, hỗ trợ để trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả.
b. Phạm vi tự đánh giá:
- Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bao gồm: các hoạt động của Trường TH Huỳnh Minh Thạnh theo 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng do Bộ GD & ĐTquy định ; phạm vi thời gian được đánh giá là một khoá học từ năm 2011 – 2016.
- Thời gian tiến hành tự đánh giá: 3 tháng, từ 03 tháng 10 năm 2016 đến 30 tháng 12 năm 2016 (khoảng 12 tuần).
2. Hội đồng Tự đánh giá.
a) Thành lập Hội đông Tự đánh giá :
Hội đồng Tự đánh giá được lập theo quyết định số: /QĐ.HMT, ngày 05 tháng 10 năm 2016 của trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, Hội đồng gồm có 12 người:
TT
Họ và Tên
Chức danh, Chức vụ
Nhiệm vụ

01
Nguyễn Hồng Hà
Hiệu trưởng
Chủ tịch hội đồng

02
Lê Thị Tuy
Phó Hiệu trưởng
Phó chủ tịch HĐ

03
Vũ Thị Mai Sen
TTCM khối 1
Ủy viên HĐ

04
Bùi Thị Nhung
TTCM khối 2
Ủy viên HĐ

05
Phạm Thị Ngọc Loan
TTCM khối 3
Ủy viên HĐ

06
Lê Thị Minh Hạnh
TTCM khối 4
Ủy viên HĐ

07
Đào Thị Thái
TTCM khối 5
Ủy viên HĐ

08
Trần Khắc Triết
TT tổ Văn phòng
Ủy viên HĐ

09
Bùi Thị Mỹ Lan
Kế toán
Ủy viên HĐ

10
Lê Thị Huyền Trinh
Văn thư – TKHĐ trường
Thư ký HĐ

11
Trịnh Đăng Ninh
GV khối 5
Ủy viên HĐ

12
Đinh Thị Linh Nhân
Chủ tịch công đoàn
Ủy viên HĐ

 Nguyên tắc thực hiện công việc:
- Hội đồng Tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc khoa học, tập trung dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng.
- Tổ kiểm định chất lượng có trách nhiệm giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng trong suốt quá trình thực hiện hoạt động tự đánh giá.
- Quá trình tự đánh giá cần tập hợp được nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tìm minh chứng, đóng góp ý kiến. Điều đó sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và hình thành ý thức thục hiện công việc một cách khoa học.
Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng:
- Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chính truớc Phòng GD & ĐT về hoạt động tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của trường; đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Tự đánh giá.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt; kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm công tác chuyên trách; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
- Uỷ viên: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
Hội đồng Tự đánh giá họp khoảng 6 lần
 
Gửi ý kiến