Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

15- KE HOACH TRUIYEENF ĐỘNG LỰC VÀ TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:09' 28-10-2016
Dung lượng: 139.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


 Số : 15/KH-HMT Phước Bửu, ngày 12 tháng 09 năm 2016


KẾ HOẠCH
Truyền động lực và cảm hứng cho học sinh năm học 2016 - 2017
_______________________

- Căn cứ Kế hoạch số 973/KH-SGDĐT, ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc triền khai cách truyền động lực và cảm hứng cho học sinh năm học 2016-2017;
- Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-PGDĐT, ngày 12 tháng 09 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017;
- Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HMT, ngày 10 tháng 09 năm 2016 của trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017;
Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện cách truyền động lực và cảm hứng cho học sinh năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
I. Mục đích
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giảng dạy và giáo dục học sinh.
Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh thông qua thay đổi hình thức, phương pháp giảng dạy. Giúp học sinh có động lực và hứng thú vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.
II. Yêu cầu
- Tăng cường nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lý trong nhà trường, thay đổi nhận thức từ việc chủ yếu truyền thụ kiến thức cho học sinh sang việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng để phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tích cực trong hành động; nhằm đổi mới về mục tiêu giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục học sinh; thay đổi định hướng và tư duy của giáo viên trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện nay.
III. Đánh giá tình hình chung
1. Thuận lợi
- Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của SGD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, PGD&ĐT huyện Xuyên Mộc.
- Trường đã được triệu tập để đào tạo về cách truyền động lực và cảm hứng cho học sinh với 1 lãnh đạo và 11 giáo viên do Giáo sư Vasanth Gopalan của Công ty TNHH Giáo dục Leading hướng dẫn theo phương pháp NLP (Neuro Linguistic Programming: Lập trình ngôn ngữ tư duy một số môn khoa học và nghệ thuật về sự xuất chúng của mỗi cá nhân).
- BGH nhà trường có trình độ vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc và có khả năng tổ chức chỉ đạo giáo viên thực hiện cách truyền động lực và cảm hứng cho học sinh.
-Trường đã tiến hành mô hình Trường học mới 3 năm đây là một trong những mô hình dạy học tạo được động lực và hứng thú cho học sinh.
2. Khó khăn
- Trường chỉ được triệu tập với 1 lãnh đạo và 11 giáo viên, thời gian đào tạo chưa nhiều đề giáo viên nắm hết nội dung của chương trình đào tạo về cách truyền động lực và cảm hứng cho học sinh.
- Một vài giáo viên lớn tuổi ngại thay đổi, chưa thật tích cực trong hành động.
- Các nội dung tại lớp tập huấn còn chung chung, chưa cụ thể hóa áp dụng vào trường học.
IV. Nội dung và biện pháp thực hiện.
1/ Công tác chỉ đạo, phổ biến, tập huấn,… cho giáo viên về truyền động lực và tạo hứng thú cho học sinh.
- Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức. Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu qua mạng internet, giao lưu học tập các đơn đang thực hiện cách truyền động lực và tạo hứng thú cho học sinh.
- Thành lập tổ tư vấn về phương pháp truyền động lực và tạo hứng thú cho học sinh (gồm Phó hiệu trưởng và 5 tổ trưởng đã tham gia tập huấn cấp tỉnh).
- Nhà trường Xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên về cách thức truyền động lực và Tạo hứng thú cho học sinh: Hiểu về lý thuyết và thực hành được các kỹ thuật.
- Tổ tư vấn truyền động lực và tạo hứng thú sẽ đưa ra các kỹ thuật cơ bản tập huấn cho giáo viên để tập cho các em học sinh. Ví dụ các kỹ thuật: Tự hào, Trật tự, Sảng khoái, Tự tin, Chào bạn, Chúc mừng, Chia buồn, Động viên, Ghi nhớ
 
Gửi ý kiến