Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Chuyên đề toán tiểu học >

TOÁN DẠNG THÊM BỚT TRONG PHÂN SỐ, HAI ĐỐI TƯỢNG

 Dạng 1: Chuyển từ tử xuống mẫu, hoặc thêm vào tử bớt mẫu cùng một số hoặc ngược lại

Thực hiện tính tổng  sau đó giải dạng Toán Tổng tỷ và lấy hiệu của tử số 2 phân số đầu trừ và sau để tìm kết quả chuyển

Ví dụ: Cho phân số . Hỏi phải chuyển ở tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng  ?

Tổng 51+61= 112

Tử số của phân số sau khi chuyển 112: (3+5)*3=42

Số đơn vị phải chuyển: 51-42=9

Bài tập áp dụng

Bài 1. Cho phân số  . Hỏi phải thêm vào tử số và bớt ở mẫu số với cùng một số nào để được phân số mới có giá trị bằng ?                    Đáp số: 3

Bài 2. Cho phân số   . Hỏi phải bớt ở tử số và thêm vào mẫu số với cùng một số nào để được phân số mới có giá trị bằng ?                     Đáp số: 4

Bài 3. Cho phân số . Hỏi phải thêm ở tử số và bớt ở mẫu số với cùng một số nào để được phân số có giá trị bằng ?                            Đáp số: 1

Bài 4. Cho phân số . Hỏi phải bớt ở tử số và thêm ở mẫu số với cùng một số nào để được phân số có giá trị bằng ?                            Đáp số: 1

Dạng 2 Cùng thêm (bớt) vào tử và mẫu, chính là dạng tuổi 2 người

Thực hiện tính hiệu sau đó giải toán dạng hiệu tỷ và lấy hiệu của tử phân số đầu và  sau để lấy kết quả

Ví dụ:. Cho phân số . Hỏi cùng thêm vào tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng  ?

Hiệu 81-56=25

Tử số của phân số sau khi thêm  25: (4-3)*3=75

Số đơn vị phải thêm: 75-56=19

Bài tập áp dụng

Bài 1.  Cho phân số . Hỏi cùng phải bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng ?                Đáp số: 25

Bài 2.  Cho phân số . Hỏi cùng phải bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng ?                      Đáp số: 19

Bài 3. Cho phân số . Hỏi cần phải thêm vào tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng ?                     Đáp số: 32

Bài 4. Hiện nay em 15 tuổi, anh 26 tuổi . Hỏi trước đây bao nhiêu năm tuổi anh gấp đôi tuổi em

                                                            Đáp số: 4

Bài 5.   Hiện nay em 9 tuổi, anh 16 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi em  bằng  tuổi anh?

                                                            Đáp số: 5

Dạng 3  Hiệu là ẩn phải xác định và thêm bớt để tìm hiệu mới

Tìm hiệu mới thực hiện thêm bớt , giải toán dạng hiệu tỷ tìm phân số lý luận ( bớt công, thêm trừ) để tìm ra phân số ban đầu

Ví dụ. Tìm một phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được phân số có giá trị bằng 1. Nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì được phân số có giá trị bằng?

Chuyển 5 đơn vị từ mẫu lên tử Hiệu sẽ là  10

Chuyển 1 đơn vị ở tử mẫu nhận thêm 1 đơn vị hiệu mới là: 10+1+1=12

Tử số mới 12: (2-1)*1=12;

Mẫu số mới 12:(2-1)*2=24

Chuyển 1 đơn vị =12 tử số cũ là 12+1=13

Mẫu nhận 1 đơn vị=24 mẫu số cũ là 24-1=23

 

Bài áp dụng.

Bài 1: Tìm một phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng 1 còn nếu chuyển 9 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì được phân số có giá trị bằng .

Đáp số: 51/61

Bài 2: Tìm một phân số . Biết nếu chuyển từ mẫu lên tử số 8 đơn vị thì được phân số có gái trị bằng 1, còn nếu chuyển từ mẫu lên tử 5 đơn vị thì được phân số có giá trị bằng 4/5?

                        Đáp số : 19/35

 

Dạng 4 Thêm bớt ở tử hoặc ở mẫu

- Quy đồng hai phân số trước khi thêm (bớt) và sau khi thêm (bớt). Nếu thêm (bớt) ở tử thì quy đồng mẫu, nếu thêm (bớt) ở mẫu thì quy đồng tử.

- Tìm hiệu (mẫu hoặc tử) giữa hai phân số này để tìm ra chênh lệch.

- Lấy số đơn vị đã thêm (hoặc bớt) chia cho hiệu số phần chênh lệch (của tử số hoặc mẫu số) để tìm ra giá trị của một phần.

- Lấy giá trị của một phần nhân với cả tử và mẫu của giá trị phân số đã cho (sau khi đã quy đồng) để tìm phân số đã cho.

Ví dụ:  Tìm một phân số biết phân số đó có giá trị bằng 2/5  và biết nếu thêm vào tử số 45 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 13/20.

 

- Quy đồng mẫu   2/5 và 13/20   =   8/20 và 13/20

- Hiệu của hai tử số là 13/20-8/20= 5/20 

Giá trị một phần là: 45:5= 9

-         Tử số cần tìm là. 8*9=72

-         Mẫu số cần tìm là 20*9=180

Bài tập áp dụng

Bài 1. Cho phân số có giá trị bằng. Nếu thêm 5 đơn vị vào tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng . Tìm phân số đó.

                                                Đáp số:  5/40

Bài 2. Tìm một phân số có giá trị bằng . Nếu tăng mẫu số thêm 21 đơn vị và giữ nguyên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng .

                                                Đáp số :  35/49

 

Dạng 5 Dạng đặc biệt thêm bớt mà không có phân số ban đầu

Quy đồng mẫu nếu thêm ở tử, quy đồng tử nếu thêm vào mẫu

Ví dụ : Tìm phân số nếu thêm vào tử 5 đơn vị được phân số có giá trị 3/4, còn nếu bớt 5 đơn vị ở mẫu được phân số  có giá trị 1/2.

Mẫu số không thay đổi ta Quy đồng mẫu  3/4 và 1/2    3/4 và   2/4

Mẫu số 4 phần

Ta có sơ đồ

 

 

Ta thấy giá trị một phần  5+5=10

Tử số =2*10+5=25

Mẫu số : 4*10=40

Bài tập áp dụng

Bài tập 1. Tìm phân số biết tăng tử số thêm 1 đơn vị được phân số mới có giá trị 4/5, còn nếu bớt tử số đi 4 đơn vị được phân số  3/4

Quy đồng mẫu phân số  4/5 và 3/4  16/20 và 15/20

Thực hiên 16-15=1 phần có giá trị   1+4=5

Mẫu số phân số là: 20*5=100

Tử số 16*5-1=79

Bài tập 2. Tìm phân số biết bớt mẫu số 5 đơn vị được phân số mới có giá trị 3/5, còn nếu thêm 35 đơn vị vào mẫu số được phân số  1/3

Quy đồng tử hai phân số  3/5 và 1/3      3/5 và 3/9

4 phần ở mẫu có giá trị (5+35)=40 1 phần là 40:4=10

Tử số cần tìm là : 3*10

Mẫu số cần tìm là:  5*10+5=55

 


Nhắn tin cho tác giả
Minh Quân @ 15:08 22/07/2014
Số lượt xem: 1870
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến