Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG (BỒI DƯỠNG HỌC SINH)

10346688 Các bài toán giải bằng phương pháp lập bảng thường xuất hiện hai nhóm đối tượng (chẳng hạn tên người và nghề nghiệp, hoặc vận động viên và giải thưởng, hoặc tên sách và màu bìa,...). Khi giải ta thiết lập 1 bảng gồm các hàng và các cột. Các cột ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ nhất, còn các hàng ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ hai. Dựa vào điều kiện trong đề bài ta loại bỏ dần (ghi số 0) các...

CHUYÊN ĐỀ : GIẢI BẰNG BIỂU ĐỒ VEN (BỒI DƯỠNG HỌC SINH)

10346691 Trong khi giải bài toán, người ta thường dùng những đường cong kín để mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán. Nhờ sự mô tả này mà ta giải được bài toán 1 cách thuận lợi. Những đường cong như thế gọi là biểu đồ ven. * BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Để phục vụ cho hội nghị quốc tế, ban tổ chức đã huy động 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 25 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó...

CHUYÊN ĐỀ : DÃY SỐ (BỒI DƯỠNG HỌC SINH)

Dạng 1. QUY LUẬT VIẾT DÃY SỐ: * Kiến thức cần lưu ý (cách giải): Trước hết ta cần xác định quy luật của dãy số. Những quy luật thường gặp là: + Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với 1 số tự nhiên d; + Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với 1 số tự nhiên q khác 0; + Mỗi số hạng (kể...

CHUYÊN ĐỀ : SỐ VÀ CHỮ SỐ (BỒI DƯỠNG HỌC SINH)

* NHỮNG KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý: a. Có mười chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi viết 1 số tự nhiên ta sử dụng mười chữ số trên. Chữ số đầu tiên kể từ bên trái của 1 số tự nhiên phải khác 0. b. Phân tích cấu tạo của một số tự nhiên: ab = a x 10 + b abc = a x 100 + b x 10 + c = ab x 10 + c abcd = a...

Một số bài toán ứng dụng phương pháp tính nhanh.

10301157 Bài Toán 1 : Tính tổng 1x5x6+2x10x12+20x24x4+9x45x54/1x3x5+2x6x10+4x12x20+9x27x45= 5x6x(1+2x2x2+4x4x4+9x4x4)/3x5x(1+2x2x2+4x4x4+9x9x9)= 5x6/3x5=2 Bài Toán 2 : Tính tổng 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 + 1 - 1/20 + 1 - 1/30 + 1 - 1/42 + 1 - 1/56 + 1 - 1/72 + 1 - 1/89 Đặt A = 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 + 1 - 1/20 + 1 - 1/30 + 1 - 1/42 + 1 - 1/56 + 1 - 1/72 + 1 - 1/89 =...

Bài toán chuyển động lên dốc, xuống dốc điển hình

Một người đi từ A đến B rồi trở về hết 3 giờ 33 phút. Quãng đường AB gồm 1 đoạn lên dốc, một đoạn nằm ngang và 1 đoạn xuống dốc. Hỏi đoạn nằm ngang dài bao nhiêu km, biết vận tốc khi lên dốc là 4km/h, vận tốc trên đường nằm ngang là 5km/h, vân tốc khi xuống dốc là 6km/h và quãng đường AB dài 10km Giải: Đi 1km đường lên dốc hết: 60 : 4 = 15 (phút) Đi 1km đường xuống dốc hết: 60 :...

BÀI TOÁN TRỒNG CÂY VÀ CÁCH GIẢI

Bài toán trồng cây là một trong số những bài toán có văn rất thú vị ở tiểu học. Tuy không được giới thiệu cụ thể trong chương trình sách giáo khoa ở lớp nào nhưng ta lại thấy bài toán có thể áp dụng được cho học sinh từ lớp 1 với những yêu cầu khác nhau. Những bài toán dạng này có liên quan mật thiết đến các dãy số cách đều, do đó muốn nắm được cách giải các bài toán dạng này cần nắm...

Các bài toán về vòi nước

Bài 1: Một bể cá đang không có nước, khi mở vòi nước I, II, III thì bể đầy trong 72 giây. Khi mở vòi nước II, III, IV thì bể đầy trong 90 giây. Khi mở vòi nước I và IV thì bể đầy trong 120 giây. Hỏi nếu mở cả 4 vòi nước đó thì bể đầy trong bao nhiêu giây? ...

Bài toán chia hết. Hãy thêm cách giải?

Một số chia cho 6 dư 2 chia cho 7 dư 4. Hỏi số đó chia cho 42 thì dư mấy? Giải: Trước tiên ta tìm số chia cho 6 dư 2 chia cho 7 dư 4 bằng cách : Những số chia 6 dư 02 là : 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80,.... Những số chia 7 dư 04 là : 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, 81, 89,.... Hai dãy trên đều có có số...

MỘT SỐ BÀI TOÁN DÂN GIAN

Bài 1 Người ta hỏi một ông già rằng ông đã tham gia quân đội trong bao lâu, ông trả lời:Số năm tham gia quân đội của tôi bằng 1/27 tuổi của tôi hay bằng 1/7 tuổi của cháu tôi hoặc bằng đúng tuổi của con trai tôi. Ngoài ra tuổi của tôi gần số 90 hơn là gần số 100. Hỏi ông già đã tham gia quân đội trong bao lâu? Bài 2 Ba người bạn ăn trong 1 cái quán, cuối bữa ăn số...

Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán

Khi giải các bài tập toán liên quan đến chia hết, chúng ta thường sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 9. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều bài phải vận dụng một số tính chất chia hết khác để giải. Chúng ta cùng tìm hiểu một số ví dụ sau : Ví dụ 1 : Cho M là một số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết...

Các bài toàn về dãy số rất hay

Bài 1: S = 1,2 + 2,3 + 3,4 +.......+ 28,29 + 29,30. Vậy S =? Trần Lê Thái...

Bài toán tìm Quy luật dãy số

Bài 1: Cho dãy số 2; 16; 42; 80; …; 560; 682; … 1. Hãy viết tiếp ba số hạng liền sau số 80. 2. Tìm số hạng thứ 20 của dãy số. Giải Cách 1: Quy luật 1 1,Ta thấy quy luật là Số thứ nhất 1*1+1=2 số thứ tự x1+số thứ tự Số thứ hai 2*7+2=16 số thứ tự *số lớn hơn 6 đơn vị...

Ứng dung chia hết để giải toán

Bài toán: Biết rằng số A chỉ viết bởi các chữ số 9. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà cộng số này với A ta được số chia hết cho 45. Bài giải : Gọi số tự nhiên nhỏ nhất cộng vào A là a. Ta có A + a là số chia hết cho 45 hay chia hết cho 5 và 9 (vì 5 x 9 = 45 ; 5 và 9 không cùng chia hết cho một số số nào đó khác 1). Vì A...

Ứng dụng một số nhân với 5 để giải toán

Bài toán : Người ta lấy tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30 để chia cho 1000000. Bạn hãy cho biết : 1) Phép chia có dư không ? 2) Thương là một số tự nhiên có chữ số tận cùng là bao nhiêu ? Bài giải : Xét tích A = 1 x 2 x 3 x ... x 29 x 30, trong đó các thừa số chia hết cho 5 là 5, 10, 15, 20, 25, 30 ; mà 25 = 5 x 5...

Bài toán ứng dụng rút gọn phân số

Bài 17 : Cho phân số : (1+2+3+...+8+9)/(11+12+...+24+25) a) Có thể xóa đi trong tử số và mẫu số những số nào mà giá trị của phân số vẫn không thay đổi không ? b) Nếu ta thêm số 2004 vào mẫu số thì phải thêm số tự nhiên nào vào tử số để phân số không đổi ? Bài giải : Phân số trên bằng 45 / 270 = 1/6. a) Để giá trị của phân số không đổi thì ta phải xóa những số ở...

Bài toán về tỉ số

Bài toán : Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 số đó thì có dư là 100. Bài giải : Qui đồng mẫu số 2 phân số ta có : 1/3 = 17/51 và 1/17 = 3/51 Ta giả sử số tự nhiên cần tìm được chia ra thành 51 phần bằng nhau. Khi ấy 1/3 số đó là 17 (phần) ; 1/17 số đó 3 (phần). Vì 17 : 3 = 5 (dư 2 phần)...

Ứng dụng về trung bình cộng để giải toán

Có 5 đội tham gia dự thi toán đồng đội. Tổng số điểm của cả 5 đội là 144 điểm và thật thú vị là cả 5 đội đều đạt một trong ba giải : nhất (30 điểm) ; nhì (29 điểm) ; ba (28 điểm). Chứng minh số đội đạt giải ba hơn số đội đạt giải nhất đúng một đội. Bài giải : Ta thấy trung bình cộng điểm của một đội giải nhất và một đội giải ba chính là số điểm của một đội giải nhì....