Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Hoạt động > (7 thư mục)


Hội giảng (25 bài)
Word-logo-small

giáo án lớp 5

Ngày gửi: 2016-11-27 12:11:02

Word-logo-small

Thông tư 28 quyền lợi, chế độ...

Ngày gửi: 2014-03-29 15:08:18

Word-logo-small

Đề thi năng lực GVDG - Quyết ...

Ngày gửi: 2013-11-14 11:23:32

Word-logo-small

Đề thi năng lực GVDG - Quyết ...

Ngày gửi: 2013-11-14 11:23:26


Word-logo-small

Đề Thi viết chữ đẹp 4

Ngày gửi: 2012-11-25 13:23:25

Word-logo-small

Biên bản coi và chấm thi viết...

Ngày gửi: 2012-11-25 13:18:11

Word-logo-small

Mẫu chữ Viết hoa sáng tạo

Ngày gửi: 2012-11-25 13:06:25

Word-logo-small

Đề Thi viết chữ đẹp 2

Ngày gửi: 2012-11-25 13:05:53


Word-logo-small

báo cao thành tích CNG-2017

Ngày gửi: 2017-04-30 12:18:05


Pdf-small

luật an toàn giao thông đường...

Ngày gửi: 2013-04-14 09:25:33

Word-logo-small

CHUYEN DE AN TOAN GIAO THONG ...

Ngày gửi: 2013-04-14 09:12:50

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày gửi: 2013-04-14 09:07:34


Word-logo-small

sáng kiến kinh nghiệm: Trình ...

Ngày gửi: 2014-04-06 19:13:24

Word-logo-small

sáng kiến kinh nghiệm: Cách s...

Ngày gửi: 2014-04-06 19:13:02

Word-logo-small

sáng kiến kinh nghiệm công tá...

Ngày gửi: 2014-04-06 19:12:26

Word-logo-small

sáng kiến kinh nghiệm: Một số...

Ngày gửi: 2014-04-06 19:11:48


BD TX (8 bài)
Word-logo-small

Bai thi sát hạch năng lực tin...

Ngày gửi: 2018-05-10 08:15:39

Word-logo-small

ĐE THI BDTX.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:27:38

Word-logo-small

BIEN BAN COI VA CHAM THI BDTX...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:26:01

Word-logo-small

bao cao BDTX 2.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:25:29


GV - CNG (0 bài)