Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Đoàn thể > (4 thư mục)


Word-logo-small

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẢNG VI...

Ngày gửi: 2019-12-01 15:08:46

Word-logo-small

Biên bản kiểm kê tài sản

Ngày gửi: 2016-03-28 15:06:00

Word-logo-small

Biểu mẫu công tác kiểm tra đảng

Ngày gửi: 2015-05-29 12:14:49

Word-logo-small

TÀI LIỆU HỌC TẬP LÀM THEO TẤM...

Ngày gửi: 2015-04-07 15:57:33


Word-logo-small

KẾ HOẠCH THI CẤP LIÊN ĐỘI 2017

Ngày gửi: 2017-03-29 07:43:13

Word-logo-small

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG TÁ...

Ngày gửi: 2014-04-14 09:04:17

Word-logo-small

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT NĂM ...

Ngày gửi: 2013-05-24 18:33:47

Word-logo-small

PHAT_BIEU_HOC_SINH_NGAY_2011.doc

Ngày gửi: 2013-05-24 18:33:38


Công đoàn (45 bài)
Word-logo-small

KH THANG 9 Chi đoan

Ngày gửi: 2014-09-03 11:31:15

Word-logo-small

TIÊU CHUẨN XẾP THI ĐUA CÔNG Đ...

Ngày gửi: 2013-09-04 18:59:49

Word-logo-small

QUY CHẾ CHI TIÊU CÔNG ĐOÀN

Ngày gửi: 2013-09-04 18:59:38

Word-logo-small

11 THEO DOI DOAN VIEN

Ngày gửi: 2013-05-17 08:50:07


Word-logo-small

Bản Phân công trách nhiệm Hội...

Ngày gửi: 2012-11-25 21:42:55

Word-logo-small

Qui chế hoạt động Hội đồng tr...

Ngày gửi: 2012-11-25 21:42:26

Word-logo-small

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆ...

Ngày gửi: 2012-11-25 21:42:09

Word-logo-small

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Ngày gửi: 2012-11-25 21:41:55