BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:08' 26-11-2012
  Dung lượng: 96.5 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số : /TT-KĐ

  TỜ TRÌNH
  ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
  NĂM HỌC 2011-2012


  Kính gửi: HỘI ĐỒNG THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC


  TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
  NĂM HỌC 2011-2012 NHƯ SAU :

  I/ Danh hiệu tập thể:
  Stt
  Tên đơn vị
  Thành tích các năm trước
  Đề nghị mức khen
  Ghi chú
  
  
  
  2008-
  2009
  2009-2010
  2010-2011
  Tiên tiến
  Xuất sắc
  Lá cờ đầu
  
  
  1
  Trường tiểu học Hòa Hội
  
  
  
  Tiên tiến
  
  
  
  
  II/ Danh hiệu cá nhân:
  Stt
  Họ và tên
  Thành tích các năm trước
  Đề nghị mức khen
  
  
  
  2008-
  2009
  2009-2010
  2010-2011
  LĐTT
  CSTĐ Huyện
  CSTĐ Tỉnh
  CSTĐ
  Bộ
  CSTĐ toàn quốc
  
  1
  Trần Minh Toản
  GVDG huyện
  LĐTT
  LĐTT
  CSTĐ
  
  
  
  
  
  2
  Nguyễn Hồng Hà
  CSTĐ
  CSTĐ
  LĐTT
  
  CSTĐ
  
  
  

  
  3
  Trần Thị Lan Hương
  CSTĐ
  LĐTT
  CSTĐ
  CSTĐ
  
  
  
  

  
  4
  Đặng Thị Đo
  Xsắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  5
  Hồ Thị Anh
  X sắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  6
  Nguyễn Thị Doan
  X sắc trường
  GVDG huyện
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  7
  Phan Thị Mỹ Dung
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  8
  Phan Thị Bình
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  9
  Phùng Thị Minh Hằng
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  10
  Nguyễn Thị Chuyên
  X sắc trường
  LĐTT
  CSTĐ
  LĐTT
  
  
  
  
  
  11
  Nguyễn Thị Thùy
  X sắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  12
  Trương Thị Hải Vĩnh
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  LĐTT
  
  
  
  
  
  13
  Lê Thị Hồng
  
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  14
  Ngô Nguyễn Thị Thu Sương
  X sắc trường
  LĐTT
  CSTĐ
  LĐTT
  
  
  
  
  
  15
  Nguyễn Thị Lý
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  16
  Nguyễn Văn Toản
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  17
  Lê Minh Phụng
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  18
  Phùng Đình Toàn
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  19
  Trần Văn Bằng
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  20
  Phú Thị Ngừng
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  21
  Hồ Văn Hùng
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  22
  Lê Thị Hạnh Quyết
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  23
  Dương Yến Quỳnh
  X sắc trường
  X sắc trường
  X sắc trường
  LĐTT
  
  
  
  
  
  

  III/Bằng khen cá nhân:
  Stt
  Họ và tên
  Thành tích các năm trước
  Đề nghị bằng khen
  Ghi chú
  
  
  
  2007-
  2008
  2008-2009
  2009-2010
  UBND Tỉnh
  Bộ GD-ĐT
  Thủ tướng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  IV/Bằng khen tập thể :
  Stt
  Tên đơn vị
  Thành tích các năm trước
  Đề nghị bằng khen
  Ghi chú
  
  
  
  2007-
  2008
  2008-2009
  2008-2009
  UBND Tỉnh
  Bộ GD-ĐT
  Thủ tướng
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG
  (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
   
  Gửi ý kiến