BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ vthành lập Ban tổ chức kỳ thi Olimpic Toán

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:33' 26-11-2012
  Dung lượng: 37.0 KB
  Số lượt tải: 55
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 25 tháng 09 năm 2012


  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi Olimpic Toán trên internet
  cấp trường năm học 2012 - 2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
  Căn cứ Công văn số 206/PGĐT ngày 09/9/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, v/v Hướng dẫn thi Olimpic tiếng Anh và toán trên Internet năm học 2012 - 2013;
  Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Nay thành lập Ban tổ chức kỳ thi Olimpic tiếng Anh và toán trên Internet cấp trường năm học 2012 - 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.
  Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức các kỳ thi : Olimpic toán trên Internet theo Công văn hướng dẫn của các cấp. Thời gian làm việc bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2012 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG

  Danh sách Ban tổ chức kỳ thi Olimpic toán trên Internet cấp trường năm học 2012 - 2013
  (Đính kèm Quyết định số : /QĐ-HT ngày 26 tháng 9 năm 20121)

  STT
  HỌ VÀ TÊN
  CHỨC DANH, CHỨC VỤ
  LÀM NHIỆM VỤ
  GHI CHÚ
  
  01
  Trần Minh Toản
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  
  02
  Nguyễn Hồng Hà
  Phó Hiệu trưởng
  Phó trưởng ban
  
  
  05
  Hồ Văn Hùng
  Giáo viên-TPT
  Thư ký
  
  
  (Danh sách này gồm có 03 người)
   
  Gửi ý kiến