BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tờ trình xin tổ chức dạy phụ đạo trong thời gian hè

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:22' 26-11-2012
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 546
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

  TỜ TRÌNH
  V/v xin tổ chức dạy phụ đạo trong thời gian hè năm học 2011 - 2012

  Kính gửi :
  - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc
  - Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc
  Trường Tiểu học Kim Đồng thuộc xã là xã có một trường tiểu học; đa số dân địa phương nơi đây sinh sống với nghề nghiệp không ổn định, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (ở với ông, bà, cô, dì), một số gia đình cha mẹ thường xuyên đi làm ăn, không quản được con em mình. Chất lượng học sinh lớp 1 và lớp 2 còn thấp, học sinh có học lực yếu và trung bình nhiều; chủ yếu yếu về kỹ năng đọc và viết.
  Mặc khác, theo đề xuất của một số cha mẹ học sinh thuộc đối tượng trung bình và yếu, nay trường Tiểu học Kim Đồng kính trình lãnh đạo Phòng Giáo dục, UBND xã Hòa Hội cho phép trường được tổ chức quản lý học sinh, phụ đạo kiến thức cho các đối tượng học sinh yếu và luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh theo yêu cầu của cha mẹ học sinh trong thời gian hè tại trường để học sinh có thể đạt được trình độ chuẩn để tiếp tục học ở lớp trên.
  Lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng những quy định về giáo viên đứng lớp, điều kiện cơ sở vật chất, quản lý chương trình, thời gian học tập và công tác thu chi (có kế hoạch tôt chức phụ đạo kèm theo).
  Thực hiện theo đúng quy định dạy thêm học thêm của UBND tỉnh ban hành theo quyết định số 26/1010/QĐ-UBND nagỳ 26/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh nên trường Tiểu học Kim Đồng kính trình Phòng Giáo dục và UBND xã Hòa Hội xem xét.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như kính gửi;
  - Lưu VT.
   
  Gửi ý kiến