BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu theo chế độ của nhân viên bảo vệ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:21' 26-11-2012
  Dung lượng: 31.5 KB
  Số lượt tải: 896
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

  TỜ TRÌNH
  V/v xin ra quyết định nghỉ hưu theo chế độ của nhân viên bảo vệ tại đơn vị


  Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc

  Căn cứ Thông báo số 189/TB-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011, V/v nghỉ hưu đối với Nhân viên bảo vệ của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc;
  Căn cứ vào thời gian nghỉ hưu của ông Nguyễn Văn Sơn, hiện là nhân viên bảo vệ tại đơn vị; nay nhà trường kính trình quý cấp xin ra quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Văn Sơn theo quy định hiện hành. Thời gian nghỉ hưu từ ngày 02/12/2012.
  Nhà trường xin sơ lược lý lịch và quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Sơn như sau:
  Họ và tên nhân viên bảo vệ: Nguyễn Văn Sơn
  Sinh ngày: 01/7/1964
  Chỗ ở hiện nay: Ấp 7g, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc
  Ngày vào Ngành: Ngày 01 tháng 8 năm 1995
  Thời gian đóng BHXH: 13 năm (tính đến thời điểm 31/7/2012)
  Ngạch lương hiện hưởng: Nhân viên bảo vệ
  Mã ngạch: 01.011
  Bậc: 8/12 Hệ số: 3,12
  Ngày hưởng: 01/4/2012
  Kèm theo tờ trình gồm: 01 thông báo nghỉ hưu của UBND huyện (bản phô tô), 01 quyết định lương hiện hưởng (bản phô tô), 01 sổ đóng BHXH và BHTN (bản phô tô).
  Vậy nhà trường xin kính chuyển lãnh đạo Phòng Giáo dục xem xét giúp đỡ và giải quyết theo đúng quy định hiện hành. Trường tiểu học Kim Đồng xin trân trọng cảm ơn !


  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  -Như kính gửi;
  -Lưu VT.

   
  Gửi ý kiến