BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  19 KE HOACH TU ĐÁNH GIÁ - kiểm định chất Lượng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:14' 28-10-2016
  Dung lượng: 338.5 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 19/KH-HMT Phước Bửu, ngày 03 tháng 10 năm 2016


  KẾ HOẠCH
  Tự đánh giá trường tiểu học

  1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:
  a. Mục đích tự đánh giá:
  - Tự đánh giá là thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động của Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh ; làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường.
  - Từ đó, có một cái nhìn hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng.
  - Tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  - Kiến nghị với cơ quan cấp trên chỉ đạo, hỗ trợ để trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả.
  b. Phạm vi tự đánh giá:
  - Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bao gồm: các hoạt động của Trường TH Huỳnh Minh Thạnh theo 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng do Bộ GD & ĐTquy định ; phạm vi thời gian được đánh giá là một khoá học từ năm 2011 – 2016.
  - Thời gian tiến hành tự đánh giá: 3 tháng, từ 03 tháng 10 năm 2016 đến 30 tháng 12 năm 2016 (khoảng 12 tuần).
  2. Hội đồng Tự đánh giá.
  a) Thành lập Hội đông Tự đánh giá :
  Hội đồng Tự đánh giá được lập theo quyết định số: /QĐ.HMT, ngày 05 tháng 10 năm 2016 của trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, Hội đồng gồm có 12 người:
  TT
  Họ và Tên
  Chức danh, Chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  01
  Nguyễn Hồng Hà
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch hội đồng
  
  02
  Lê Thị Tuy
  Phó Hiệu trưởng
  Phó chủ tịch HĐ
  
  03
  Vũ Thị Mai Sen
  TTCM khối 1
  Ủy viên HĐ
  
  04
  Bùi Thị Nhung
  TTCM khối 2
  Ủy viên HĐ
  
  05
  Phạm Thị Ngọc Loan
  TTCM khối 3
  Ủy viên HĐ
  
  06
  Lê Thị Minh Hạnh
  TTCM khối 4
  Ủy viên HĐ
  
  07
  Đào Thị Thái
  TTCM khối 5
  Ủy viên HĐ
  
  08
  Trần Khắc Triết
  TT tổ Văn phòng
  Ủy viên HĐ
  
  09
  Bùi Thị Mỹ Lan
  Kế toán
  Ủy viên HĐ
  
  10
  Lê Thị Huyền Trinh
  Văn thư – TKHĐ trường
  Thư ký HĐ
  
  11
  Trịnh Đăng Ninh
  GV khối 5
  Ủy viên HĐ
  
  12
  Đinh Thị Linh Nhân
  Chủ tịch công đoàn
  Ủy viên HĐ
  
   Nguyên tắc thực hiện công việc:
  - Hội đồng Tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc khoa học, tập trung dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng.
  - Tổ kiểm định chất lượng có trách nhiệm giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng trong suốt quá trình thực hiện hoạt động tự đánh giá.
  - Quá trình tự đánh giá cần tập hợp được nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tìm minh chứng, đóng góp ý kiến. Điều đó sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và hình thành ý thức thục hiện công việc một cách khoa học.
  Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng:
  - Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chính truớc Phòng GD & ĐT về hoạt động tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của trường; đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Tự đánh giá.
  - Phó Chủ tịch Hội đồng: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt; kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm công tác chuyên trách; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
  - Uỷ viên: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
  Hội đồng Tự đánh giá họp khoảng 6 lần
   
  Gửi ý kiến