BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  giao luu CLB

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thành Tân
  Ngày gửi: 05h:59' 19-02-2016
  Dung lượng: 18.2 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO
  TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

  
  
  Số: 03 /KH-CLB
  
  Định An, ngày 25 tháng 9 năm 2015

  
  
  KẾ HOẠCH
  V/v Tổ chức và sinh hoạt các câu lạc năm học: 2015 - 2016
          
  Căn cứ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Gò Quao năm học 2015 – 2016;
  Căn cứ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của Trường Tiểu học số 1 xã Định An năm học 2015 – 2016;
  Căn cứ vào nhu cầu tổ chức các nội dung thi và giao lưu của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Bộ phân chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức và sinh hoạt các câu lạc bộ năm học 2015 - 2016 như sau:
  I. THÀNH LẬP CÁC CÂU LẠC BỘ:
  1. Câu lạc bộ Toán tuổi thơ.
  2. Câu lạc bộ em yêu Tiếng việt.
  II. THÀNH PHẦN CHỈ ĐẠO CÁC CÂU LẠC BỘ:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  1
  Nguyễn Văn Ninh
  H.Trưởng
  TB Chỉ đạo
  
  
  2
  Đỗ Thành Tân
  P.H.Trưởng
  PTB Chỉ đạo
  
  
  3
  Vũ Thị Hồng Thơm
  TT.K 1
  CMCLB – Toán 1
  
  
  4
  Trần Xuân Hợi
  TP.K 1
  CMCLB – TV1
  
  
  5
  Trần Thị Thúy Mơ
  TT.K2
  CMCLB – Toán 2
  
  
  6
  Phạm Thị Hoa
  TP.K2
  CMCLB – TV2
  
  
  7
  Trần Thị Thục Đoan
  TT.K3
  CMCLB – Toán 3
  
  
  8
  Lại Tiến Sỹ
  TP.K3
  CMCLB – TV3
  
  
  9
  Lê Văn Thỏa
  TT.K4
  CMCLB – Toán 4
  
  
  10
  Nguyễn Thành Ri
  TP.K4
  CMCLB – TV4
  
  
  11
  Đặng Thanh Phú
  TT.K5
  CMCLB – Toán 5
  
  
  12
  Nguyễn Thị Chiến
  TP.K5
  CMCLB – TV5
  
  
  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÁC CÂU LẠC BỘ:
  - Ban chỉ đạo, chủ nhiệm, các giáo viên chịu trách nhiệm về nội dung, lên kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng và giao lưu 02 lần/năm.
  - GVCN tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch, tổ chức học sinh đăng ký tham gia các CLB.
  - Các khối trưởng phối hợp với các giáo viên trong khối tổ chức bồi dưỡng và tham mưu với ban chỉ đạo tổ chức giao lưu các câu lạc bộ của khối mình đạt hiệu quả cao và tổng hợp báo cáo cho ban chỉ đạo (Trực triếp cho Đc Tân phó ban chỉ đạo – Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn).
  - Nội dung bồi dưỡng và nội dung giao lưu nằm trong chương trình của khối lớp mình, tránh vượt quá hay không phù hợp với lứa tuổi học sinh.
  - Nhà trường hỗ trợ về cơ sở vật chất cho hoạt động của các CLB. Tổ chức khen thường cuối năm học.
  III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG: 
  Thời gian
  Nội dung
  Đối tượng
  Ghi chú
  
  Tháng 9/2015
  1. Tổ chức đang ký tham gia CLB ra mắt Câu lạc bộ.
  2. Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ.
  Giáo viên, thành viên CLB
  
  
  Tháng 10/2015
  Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
  Giáo viên, thành viên CLB
  
  
  Tháng 11/2015
  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, các CLB tổ chức giao lưu lần 1.
  BGH, Giáo viên TPT, Giáo viên, thành viên CLB
  
  
  Tháng 12/2015
  Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
   Giáo viên
  
  
  Tháng 1/2016
  Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
   Giáo viên
  
  
  Tháng 2/2016
  Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
   Giáo viên
  
  
  Tháng 3/2016
  Tổ giao lưu lần 02
  BGH, Giáo viên TPT, Giáo viên, thành viên CLB
  
  
  Tháng 4/20136
  Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
   Giáo viên, thành viên CLB
  
  
  Tháng 5/2016
  - Tổng kết đánh giá và khen thưởng.
  BGH, Giáo viên TPT, Giáo viên, thành viên CLB
  
  
  
  Trên đây là kế hoạch tổ chức và sinh hoạt các câu lạc Trường Tiểu học số 1 xã Định An năm học 2015-2016, ban chỉ đạo, các giáo viên và các thành viên tham gia các câu lạc bộ triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời và đạt hiệu quả./.
     Nơi nhận:
  - Thành viên CLB;
  - Lưu CM.

  PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ
   
  Gửi ý kiến