BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Đăng Hiếu
  Ngày gửi: 07h:49' 12-01-2016
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BẮC YÊN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TH XÃ CHIỀNG SẠI

  Số: 70/QĐ-THCS
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chiềng Sại, ngày 11 tháng 01 năm 2016
  
  


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường
  Năm học 2015 - 2016


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHIỀNG SẠI

  - Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học.
  - Căn cứ công văn số 253/PGD&ĐT-TH ngày 13/8/2015 của phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên về hướng dẫn một số công tác đầu năm và kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016;
  - Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
  - Căn cứ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2015 – 2016;
  - Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường tiểu học xã Chiềng Sại.

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2015 - 2016 gồm có các ông, bà: (Có danh sách kèm theo)
  Điều 2: Ban tổ chức Hội thi hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học và đúng quy định của Hội thi, tự giải thể sau khi Hội thi kết thúc.
  Điều 3: Các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công Đoàn, Khối trưởng, giáo viên, học sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT;
  - Như Điều 3;
  - Lưu: CM nhà trường.
  HIỆU TRƯỞNG


  Phùng Văn Thảo
  
  DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG
  NĂM HỌC 2015 – 2016
  (Kèm theo Quyết định số: 70/QĐ-TrTH ngày 11/01/2016 của Trường Tiểu học xã Chiềng Sại)

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Chức danh
  
  1
  Ông: Phùng Văn Thảo
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Ông: Bùi Đăng Hiếu
  Phó Hiệu trưởng
  Phó ban
  
  3
  Ông: Đinh Văn Nhân
  Phó Hiệu trưởng
  Thư ký
  
  4
  Ông: Đinh Văn Hoàn
  Chủ tịch công đoàn
  Thành viên
  
  5
  Ông: Đinh Văn Thái
  Khối trưởng khối 4, 5
  Thành viên
  
  6
  Bà: Lại Thị Thảo
  Khối phó khối 2, 3
  Thành viên
  
  7
  Ông: Đinh Văn Bắc
  Giáo viên
  Thành viên
  
  


   
  Gửi ý kiến