Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIEN BAN 1 SINH HOAT CM XD CĐE nghiên cuu bai hoc1.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:32' 03-06-2015
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TỔ HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Phước Bửu, ngày 01 tháng 12 năm 2014


BIÊN BẢN
Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề nghiên cứu bài học
Xây dựng kế hoạch chuyên đề môn Toán lớp 2

- Thời gian : 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 13 năm 2015;
- Địa điểm : Phòng phó hiệu trưởng, trường tiểu học Phước Bửu;
- Thành phần : Tổ bộ môn Toán của PGD&ĐT, cô Lê Thị Xuân Khoa, dạy lớp 2A, trường TH Phước Bửu.
- Người chủ trì : Nguyễn Minh Vũ;
- Thư ký : Nguyễn Hồng Hà;
- Nội dung : Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch 09/KH-PGD&ĐT ngày 26/02/2015 về việc Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp huyện, cấp tiểu học Học kỳ II năm học 2014-2015 của Phòng GD$ĐT huyện Huyên Mộc.
Sau thi triển khai nội dung kế hoạch 09/KH-PGD&ĐT, thảo luận các thành viên trong cuộc họp đi đến kết luận sau :
1. Xác định Nội dung chuyên đề :
Nội dung chính của chuyên đề sẽ tập trung vào việc tổ chức buổi chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học. (tổ chức 1 tiết dạy minh họa, sắp xếp vị trí dự giờ, thảo luận tiết minh họa theo hướng đổi mới).
Củng cố lại phương pháp dạy theo mô hình VNEN môn toán lớp 2. Thưc hiện đánh giá theo TT30/2014 trong tiết dạy.
2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ)
- Tổ hội đồng bộ môn cũng như BGH, Giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyên Xuyên Mộc đã được tham gia các lớp tập huấn về dạy học theo mô hình VNEN; Tập huấn TT30/2014; Tập huấn việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
- PGD&ĐT huyện Xuyên Mộc cũng đã kiểm tra các trường nhằm giúp đỡ BGH-GV điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp, đến nay đa số BGH-GV các trường đã hiểu rõ thực hiện tương đối tốt các nội dung trên.
- Việc dạy học theo mô hình VNEN; đổi mới đánh giá theo TT30/2014; Việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH đã mang lại hiệu quả thiết thực được sự ủng hộ và quan tâm của giáo viên cũng như BGH các trường .
- Cơ sở vật chất các trường trong huyện khang trang, đúng quy cách. Có đủ máy mọc, trang thiết bị, Đủ bàn ghế và các đồ dùng dạy học đúng quy cách để tổ chức học nhóm.
- Học sinh năng động, tự tin có thể tham gia học tập theo mô hình mới.
- Đa số giáo viên xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, có trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong công việc.
3. Khó khăn (yếu/thách thức)
- Một bộ phận giáo viên chưa kịp thời cập nhật nội dung kiến thức, PPDH, KTĐG theo thông tư 30/2014.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều, việc tự học, tự bồi dưỡng về đổi mới phuơng pháp dạy học theo VNEN một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế.
- Nhiều giáo viên chưa nắm bắt được PP dạy học VNEN, chưa kịp thời đổi mới tư duy, quan niệm về phương pháp dạy học trong đó hình thành các kĩ năng tự học, tự tổ chức các hoạt động học tập của mình. Việc đánh giá theo TT 30/2014 trong tiết dạy vẫn còn nhiều khó khăn đối với giáo viên.
- Việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH nhiều trường vẫn còn gặp khó khăn chưa thực hiện tốt. (Việc tổ chức vị trí dự giờ, ghi sổ dự giờ, thao luận học tập và chia sẽ tiết minh họa vẫn chưa đúng).
4. Mục tiêu
- Mục tiêu 1 : (Mục tiêu trọng tâm của chuyên đề ) Qua buổi thảo luận chuyên đề : Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, giúp cho người dự nắm vững cách thức tổ chức, điều hành đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy trình, cách chia sẻ và học tập được qua tiết minh họa.
- Mục tiêu 2 : Thông qua tiết minh họa người dự nắm rõ hơn việc Tổ chức và hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh theo mô hình VNEN ở bộ môn toán khối 2; Việc phát triển năng lực tự tổ chức, tự chủ trong các hoạt động học tập của học sinh.
- Mục tiêu 3 : Thông qua tiết minh họa người dự nắm rõ hơn Thực hiện việc đánh giá theo Thông tư 30/2014. Giáo viên đánh giá, hỗ trợ học sinh trong tiết học. Học sinh tự đánh giá và đánh giá bạn thông qua
 
Gửi ý kiến