BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  tron bo giao an tieng anh 3 ( 2014-2015)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:00' 14-01-2015
  Dung lượng: 908.0 KB
  Số lượt tải: 11341
  Số lượt thích: 0 người
  WEEK: 1
  
  Date of preparing: 22/ 8/ 2014
  Date of teaching: ……………/8/2014.
  Period 1 Unit 1: HELLO
  Lesson 1(1, 2, 3)
  I. Objectives:
  1. Knowledge: - By the end of the lesson Ps will be able to: Greet and self- introduce.
  2. Skills:
  - Develop Ss speaking and listening skills
  3. Language focus:
  - Sentence Partners: - Hello/ hi. I’m + name.
  - Vocabulary: hello, hi, I, am, nice to meet you.
  II. Teaching aids:
  1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
  2. Students’: books, notebooks, workbooks.
  III. Teaching processes:
  1. Class organization:
  - Greeting
  - Checking for the students` attendance.
  2. Oral test:
  - Check pupils’ books, note books ……
  3. New lesson:
  Teacher’s actions
  Students’ actions
  
  Warm up
  Say hello to the class and introduce yourself, using Hello. I am + name. Walk around the class to say hello again to some pupils and ask them to answer.
  Look, listen and repeat
  Ask students to look at the picture in the book and ask:
  Who are they in the picture?
  Where are they?
  Ask students listen and repeat after the tape
  Repeat again and read in pairs
  Point and say
  - Teach vocabulary:
  Hello Hi
  Am = ‘m Nice to meet you.
  Checking: What and where
  Note: difference between Hi / Hello.
  Hi is very informal. Pupils can use with friends but not with an adult, e.g a teacher.
  Hello is also informal and friendly but more formal than Hi. It can be used with teachers and other adults.
  Setting the sense: - Have pupils look at pictures. Ask them to identify the characters in the pictures.
  Who are in the pictures? What are they doing?
  - Sentence Partners: - Hello
  - Hi. I’m + name
  I’m + name (I’m = I am)
  - Call on a pair and ask them to pretend to be Miss Hien and Nam to act out the greeting exchange. Call on one more pair to act out Mai and Quan to self- introduce. Have the class repeat all the phrases in this section and Teacher correct the Ss pronunciation (stress, assimilation of sounds and intonation)
  - Call on some pairs to perform the task at the front of the class. The rest of the class observe and give comments if possible.
  - Make a few questions to check pupils’ comprehension of the language.
  - Have the whole class repeat all the phrases in chorus to reinforce their pronunciation
  Let’s Talk
  Ask students to look at the pictures in the book. Ask them to identify the characters in the pictures.
  Ask Ss work in pairs to greet and self- introduce. Call some pairs to act out
  Correct their pronunciation
  4.Consolidation
  Asking Ps to focus on the structure once again.
  - Retell the content of the lesson.
  5. Homework
  Do exercises in the workbook. Learn by heart the new words and structures.
  
  Greeting


  Look at the picture and answer
  They are teacher and students
  They are in the class

  Listen and repeat after the teacher
  Slap the board


  Work in pairs


  Work in pairs

  Do exercises. Learn by heart the new words and structures.
  
    Date of preparing: 22/ 8/ 2014
  Date of teaching:………………../8/2014.
  Period 2: UNIT 1: HELLO
  Lesson 1: Part 4-5-6
  I. Objectives:
  1. Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: greet and self- introduce.
  2. Skills:
  - Develop Ss writing and listening skills
  3. Language focus:
  - Sentence Partners
  - Vocabulary:
  II. Teaching aids:
  1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
  2. Students’: books, notebooks, workbooks.
  III. Teaching processes:
  1. Class organization:
  - Greeting
  - Checking for the students` attendance.
  2. Oral test:
  - Have pupils greet and introduce their names.
  3. New lesson:
  Teacher’s actions
  Students’ actions
  
  Warm up: Say hello to partner.
  4. Listen and tick
  - Have pupils look at pictures a, b, c and d on page 7 of the Student Book. Elicit the identification of the characters in the pictures and the characters’ words. Tell pupils that they are going to listen to the recording and tick the pictures they hear. Guess the answer
   
  Gửi ý kiến