BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu Đoàn thể > Chi bộ Đảng > Tổng hợp >  (66 bài)

  Word-logo-small

  Biểu mẫu công tác kiểm tra đảng

  Ngày gửi: 2015-05-29 12:14:49

  Word-logo-small

  TÀI LIỆU HỌC TẬP LÀM THEO TẤM...

  Ngày gửi: 2015-04-07 15:57:33

  Word-logo-small

  Phong cách quần chúng, dân ch...

  Ngày gửi: 2013-08-13 17:26:17

  Word-logo-small

  BAN DANG KY HOC TAP TAM GUONG...

  Ngày gửi: 2013-08-01 11:56:08

  Word-logo-small

  Phong cách dân chủ của Bác

  Ngày gửi: 2013-08-01 11:55:58

  Word-logo-small

  Hướng dẫn công tác Đảng

  Ngày gửi: 2013-06-25 09:12:38

  Word-logo-small

  Quy định kết nạp Đảng viên mới

  Ngày gửi: 2013-06-05 13:58:16

  Word-logo-small

  Quy định về trách nhiệm nêu g...

  Ngày gửi: 2013-06-05 13:42:16

  Word-logo-small

  NGHI QUYET CHI BO THANG 06-13

  Ngày gửi: 2013-06-05 12:58:14

  Word-logo-small

  KE HOACH CHI BO THANG 06-13

  Ngày gửi: 2013-06-05 11:53:33

  Word-logo-small

  Bien ban nhan xet cua BCH Con...

  Ngày gửi: 2013-05-31 10:15:54

  Word-logo-small

  Mau 3 Bien ban nhan xet cua B...

  Ngày gửi: 2013-05-31 09:47:54

  Word-logo-small

  Hồ sơ Đảng

  Ngày gửi: 2013-05-16 09:31:47

  Word-logo-small

  NQ THANG 5.2013

  Ngày gửi: 2013-05-13 10:43:45

  Word-logo-small

  21 Quy trình kết nạp Đảng và ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:45:37

  Word-logo-small

  21 Phụ lục các thủ tục hồ sơ ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:45:22

  Word-logo-small

  21 Mẫu sổ ghi chép đảng viên ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:45:08

  Word-logo-small

  21 Mẫu phiếu bổ sung lý lịch ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:51

  Word-logo-small

  21 Mẫu Giấy giới thiệu

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:37

  Xls-small

  21 Mẫu Danh sách học lớp LLCT...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:19

  Word-logo-small

  21 Mẫu đăng ký nội dung sinh ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:44:04

  Word-logo-small

  21 Mẫu chương trình Kiểm Tra-...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:43:48

  Word-logo-small

  21 Mẫu báo cáo tháng của chi bộ

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:43:10

  Word-logo-small

  21 Mẫu Báo cáo Chỉ thị 03 (ch...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:42:52

  Word-logo-small

  21 Mẫu bản kiểm định chuẩn mự...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:42:05

  Word-logo-small

  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:41:51

  Word-logo-small

  Biểu mẫu Hồ sơ kết nạp Đảng

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:41:27

  Word-logo-small

  Dự thảo Kế hoạch phát triển đ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:40:59

  Word-logo-small

  Báo cáo dang ky sinh hoat chu...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:40:36

  Word-logo-small

  21 Báo cáo sinh hoạt chuyên đ...

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:40:10

  Xls-small

  22 MAU BIEU CAP NHAT DANG VIEN

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:39:32

  Word-logo-small

  Hồ sơ chuyển đảng chính thức

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:39:12

  Word-logo-small

  22 bieu mau ket nap dang

  Ngày gửi: 2013-05-09 05:38:17

  Word-logo-small

  2 Hướng dẫn quy trình kết nạp...

  Ngày gửi: 2013-05-07 20:14:37

  Word-logo-small

  2 Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

  Ngày gửi: 2013-05-07 20:14:14

  Word-logo-small

  2 Thủ tục chuyển Đảng chính thức

  Ngày gửi: 2013-05-07 20:13:55