BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu Đoàn thể >  (4 thư mục)


  Chi bộ Đảng  (95 bài)
  Word-logo-small

  Biên bản kiểm kê tài sản

  Ngày gửi: 2016-03-28 15:06:00

  Word-logo-small

  Biểu mẫu công tác kiểm tra đảng

  Ngày gửi: 2015-05-29 12:14:49

  Word-logo-small

  TÀI LIỆU HỌC TẬP LÀM THEO TẤM...

  Ngày gửi: 2015-04-07 15:57:33

  Word-logo-small

  KE HOACH CHI BO THANG 4-15.doc

  Ngày gửi: 2015-04-07 15:55:41


  Công tác đội  (52 bài)
  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH THI CẤP LIÊN ĐỘI 2017

  Ngày gửi: 2017-03-29 07:43:13

  Word-logo-small

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG TÁ...

  Ngày gửi: 2014-04-14 09:04:17

  Word-logo-small

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT NĂM ...

  Ngày gửi: 2013-05-24 18:33:47

  Word-logo-small

  PHAT_BIEU_HOC_SINH_NGAY_2011.doc

  Ngày gửi: 2013-05-24 18:33:38


  Công đoàn  (45 bài)
  Word-logo-small

  KH THANG 9 Chi đoan

  Ngày gửi: 2014-09-03 11:31:15

  Word-logo-small

  TIÊU CHUẨN XẾP THI ĐUA CÔNG Đ...

  Ngày gửi: 2013-09-04 18:59:49

  Word-logo-small

  QUY CHẾ CHI TIÊU CÔNG ĐOÀN

  Ngày gửi: 2013-09-04 18:59:38

  Word-logo-small

  11 THEO DOI DOAN VIEN

  Ngày gửi: 2013-05-17 08:50:07


  Word-logo-small

  Bản Phân công trách nhiệm Hội...

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:42:55

  Word-logo-small

  Qui chế hoạt động Hội đồng tr...

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:42:26

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆ...

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:42:09

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:41:55