BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Báo cáo >  (29 bài)

  Word-logo-small

  KHBDTX

  Ngày gửi: 2016-10-02 15:02:11

  Word-logo-small

  BÁO CÁO CÔNG TÁC KT CUOI NĂM.doc

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:20:07

  Word-logo-small

  BAO CAO CHUYEN MON CUOI NĂM.doc

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:05:10

  Word-logo-small

  Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn...

  Ngày gửi: 2015-01-23 08:40:24

  Word-logo-small

  bao cao chuyên môn T9-13

  Ngày gửi: 2013-10-01 15:51:04

  Word-logo-small

  Báo cáo chuyên môn tháng 9 - ...

  Ngày gửi: 2013-09-25 16:40:51

  Word-logo-small

  đơn xin học thêm

  Ngày gửi: 2013-05-22 21:54:41

  Word-logo-small

  bao cao tong ket du gio kiem ...

  Ngày gửi: 2013-04-08 12:48:11

  Word-logo-small

  DANH SACH HOC SINH YẾU TRUONG...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:37:51

  Word-logo-small

  bao cao phu dao hoc sinh yeu ...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:37:23

  Word-logo-small

  BAO CAO BÒI DƯỠNG HỌC SINH GI...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:37:00

  Word-logo-small

  BÁO CÁO CHUYÊN MÔN GIỮA KÌ II...

  Ngày gửi: 2013-04-01 14:15:24

  Word-logo-small

  baocaothamluan XDMT 2010-Tham...

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:14:34

  Word-logo-small

  BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC THI OLIMPI...

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:13:33

  Word-logo-small

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH DẠY MÔN TIN...

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:13:14

  Word-logo-small

  bao cao thanh tich

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:59

  Word-logo-small

  bao cao noi dung thanh tra cu...

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:40

  Word-logo-small

  BAO CAO KET QUA TAP SU

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:20

  Word-logo-small

  BAO CAO ket noi tin hoc

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:03

  Word-logo-small

  BAO CAO CT-SGK THU CONG KI TH...

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:11:45

  Word-logo-small

  BAO CAO CTrình-SGK

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:10:54

  Word-logo-small

  bao cao công tác chuan kien t...

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:10:18

  Word-logo-small

  BAO CAO công tác viết chữ đẹp

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:09:38

  Word-logo-small

  BAO CAO ANH VAN TIN HOC

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:08:52

  Word-logo-small

  BÁO CÁO HS KHUYẾT TẬT

  Ngày gửi: 2012-11-29 20:08:06

  Word-logo-small

  BÁO CÁO 5 nam TỔNG KẾT tin hoc

  Ngày gửi: 2012-11-25 12:46:27

  Word-logo-small

  Báo cáo kiểm tra giữa kì 1

  Ngày gửi: 2012-11-25 12:45:52

  Word-logo-small

  bao cao phu dao hoc sinh yeu

  Ngày gửi: 2012-11-25 12:45:39

  Word-logo-small

  BÁO CÁO CHUYÊN MÔN GIỮA KÌ I ...

  Ngày gửi: 2012-11-25 12:44:53