BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Kiểm tra định kì >  (42 bài)

  Word-logo-small

  chương trình le giang sinh

  Ngày gửi: 2016-02-19 06:00:29

  Word-logo-small

  kh kiem tra noi bo

  Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:53

  Word-logo-small

  giao luu CLB

  Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:18

  Word-logo-small

  ke hoach giao luu cau lac bo

  Ngày gửi: 2016-02-19 05:58:48

  Word-logo-small

  chuyên de

  Ngày gửi: 2016-02-19 05:57:36

  Word-logo-small

  chuyên dê

  Ngày gửi: 2016-02-19 05:56:41

  Word-logo-small

  ma trận đề Tiếng Việt cuối kì...

  Ngày gửi: 2015-12-10 16:59:35

  Word-logo-small

  ma trận đề toán cuối kì I 201...

  Ngày gửi: 2015-12-10 16:59:15

  Word-logo-small

  Ma trận đề khoa - sử - địa lớ...

  Ngày gửi: 2015-12-10 16:57:39

  Word-logo-small

  MAU BIEN BAN GIAM SAT COI-CHA...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:19:48

  Word-logo-small

  Ma tran de TV-Toan HK 2 2014-...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:19:25

  Word-logo-small

  BIEN BAN XET DUYET VA CONG NH...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:19:07

  Word-logo-small

  BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:18:52

  Word-logo-small

  BB GIAO NHAN BÀI KIEM TRA CUO...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:18:36

  Word-logo-small

  BB GIAO NHAN DE KIEM TRA CUOI...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:17:57

  Word-logo-small

  BIEN BAN BAN GIAO CHAT LUONG ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:17:39

  Word-logo-small

  Ma trận môn Toán học kì II.doc

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:06:12

  Word-logo-small

  Ma tran de KT HKI-Tieu-Hoc

  Ngày gửi: 2014-06-08 16:35:17

  Word-logo-small

  Ke hoach kiem tra giua ki I n...

  Ngày gửi: 2013-10-01 15:46:52

  Word-logo-small

  THÒI GIAN KT GIỮA KÌ II

  Ngày gửi: 2013-04-01 13:55:24

  Xls-small

  PHAN CONG COI THI CUOI KÌ I N...

  Ngày gửi: 2013-04-01 13:55:07

  Word-logo-small

  BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA...

  Ngày gửi: 2013-04-01 13:54:04

  Word-logo-small

  Bao cao kiem tra GIƯA KÌ II ...

  Ngày gửi: 2013-04-01 13:53:37

  Word-logo-small

  Ke hoach kiem tra giua ki II ...

  Ngày gửi: 2013-04-01 13:39:52

  Word-logo-small

  Ke hoach kiem tra cuoi ki I n...

  Ngày gửi: 2012-12-29 11:07:12

  Word-logo-small

  BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA...

  Ngày gửi: 2012-12-29 11:06:25

  Word-logo-small

  QD thanh lap Hoi dong coi cha...

  Ngày gửi: 2012-12-26 18:52:14

  Word-logo-small

  Ke hoach kiem tra cuoi ki I n...

  Ngày gửi: 2012-12-26 18:44:31

  Word-logo-small

  Sơ đồ phòng kiểm tra các lớp

  Ngày gửi: 2012-12-25 10:03:27

  Word-logo-small

  THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG ...

  Ngày gửi: 2012-12-25 10:02:54

  Word-logo-small

  Mẫu Biên bản giao nhận đề điể...

  Ngày gửi: 2012-12-25 10:02:17

  Word-logo-small

  HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM T...

  Ngày gửi: 2012-12-09 05:20:58

  Xls-small

  Bảng tiêu chí (ma trận) ra đề...

  Ngày gửi: 2012-12-09 05:20:28

  Word-logo-small

  Biên bản niêm phong tài liệu

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:19:28

  Word-logo-small

  Biên bản mở và in sao đề Kiểm...

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:19:14

  Word-logo-small

  Kế hoạch kiểm tra giữa kì I 1...

  Ngày gửi: 2012-11-25 21:18:56