BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Chuyên đề >  (51 bài)

  Word-logo-small

  MỘT SỐ KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG L...

  Ngày gửi: 2017-01-18 15:42:57

  Word-logo-small

  CHUYEN DE VNEN TN-XH lớp 2.doc

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:52

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ VỀ KI NĂNG SỐNG VÀ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:39

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ UNG DUNG VNEN VÀO ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:24

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:03

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT THÔNG TƯ ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:51

  Word-logo-small

  LY THUYET CHUYÊN ĐỀ BAN TAY N...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:36

  Word-logo-small

  BIEN BAN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ B...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:48

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ VN...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:21

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ KN...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:09

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN CHUYÊN ĐỀ TT 30 14-1...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:55

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN CHUYÊN ĐỀ BTNB 14-1...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:44

  Word-logo-small

  BIEN BAN 1 SINH HOAT CM XD CĐ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:32

  Word-logo-small

  06 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ HUYỆN T...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:16

  Word-logo-small

  05 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ KNS-SHL...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:02

  Word-logo-small

  04 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:47

  Word-logo-small

  03 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔ...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:30

  Word-logo-small

  02 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ BÀN TAY...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:16

  Word-logo-small

  01 MAU ke hoach to chuc chuye...

  Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:00

  Word-logo-small

  TẬP HUẤN THEO THÔNG TƯ 30. CH...

  Ngày gửi: 2014-12-25 16:47:27

  Word-logo-small

  Phân phôi chương trinh lơp 2 ...

  Ngày gửi: 2014-08-05 15:30:22

  Word-logo-small

  Tai lieu tập huan Cong tac Ch...

  Ngày gửi: 2014-03-26 14:27:24

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

  Ngày gửi: 2013-12-30 20:28:41

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ...

  Ngày gửi: 2013-10-27 13:34:44

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ LỚP HỌC TH...

  Ngày gửi: 2013-10-27 13:34:37

  Word-logo-small

  Một số biện pháp dạy và phụ đ...

  Ngày gửi: 2013-06-26 10:08:14

  Word-logo-small

  CHUYEN DE AN TOAN GIAO THONG ...

  Ngày gửi: 2013-04-30 19:01:04

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

  Ngày gửi: 2013-04-30 18:56:06

  Word-logo-small

  Li thuyet chuyên đề Giúp học ...

  Ngày gửi: 2013-04-10 15:19:34

  Word-logo-small

  PGD ND THỰC HIỆN GIẢM TẢI Huy...

  Ngày gửi: 2013-04-09 08:57:10

  Word-logo-small

  2013-03-08 Noi dung tich hop ...

  Ngày gửi: 2013-04-09 08:55:22

  Word-logo-small

  Tổ chức hoạt động dạy học với...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:33:53

  Word-logo-small

  LI THUYET CHUYÊN ĐỀ TOÁN 2012...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:33:26

  Word-logo-small

  LÍ THUYET CHUYEN DE TAP DỌC 2013

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:33:13

  Word-logo-small

  BIEN BAN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ T...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:32:50

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ T...

  Ngày gửi: 2013-04-08 11:32:37