BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu quản lí >  (232 bài)

  Word-logo-small

  Phiếu liên lạc theo nội dung ...

  Ngày gửi: 2017-01-09 11:40:19

  Word-logo-small

  PHIẾU LIÊN LẠC THEO THÔNG TƯ ...

  Ngày gửi: 2017-01-03 10:31:09

  Word-logo-small

  BIEN BAN TIEU CHUAN 5 CHUAN Q...

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:53:47

  Word-logo-small

  BIEN BAN TIEU CHUAN 4 CHUAN Q...

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:49:51

  Word-logo-small

  BIEN BAN TIEU CHUAN 3 CHUAN Q...

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:48:29

  Word-logo-small

  BIEN BAN TIEU CHUAN 2 CHUAN Q...

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:46:41

  Word-logo-small

  BIEN BAN TIEU CHUAN 1 CHUAN Q...

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:35:14

  Word-logo-small

  TO TRINH TRƯỜNG CHUẢN QUỐC GI...

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:32:31

  Word-logo-small

  QUYẾT ĐỊNH XÃ

  Ngày gửi: 2016-12-28 15:34:34

  Word-logo-small

  BIÊN BẢN CHUNG CỦA XÃ (Thị TRấn)

  Ngày gửi: 2016-12-28 15:16:23

  Word-logo-small

  Bao cao tu danh gia truong ch...

  Ngày gửi: 2016-12-28 15:03:47

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH DÁNH GIÁ TRƯỜNG CHUẨN

  Ngày gửi: 2016-12-28 15:02:27

  Word-logo-small

  20 KE HOACH NHA TRUONG THANG ...

  Ngày gửi: 2016-11-02 12:33:02

  Word-logo-small

  19 KE HOACH TU ĐÁNH GIÁ - kiể...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:14:02

  Word-logo-small

  11 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI NG...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:12:30

  Word-logo-small

  15- KE HOACH TRUYỀN ĐỘNG LỰC...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:09:57

  Word-logo-small

  16 KE HOẠCH KY NIEM CAC NGAY ...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:09:24

  Word-logo-small

  14 KE HOACH trường học mới 20...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:07:37

  Word-logo-small

  13 Ke hoach quan ly day them ...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:06:32

  Word-logo-small

  12 KE HOACH PHAP TRIEN 2016-2017

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:06:15

  Word-logo-small

  10 KE HOACH NAM HOC 2016-2017

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:05:03

  Word-logo-small

  KẾ HOACH BỒI DUÕNG THUÒNG XUYÊN

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:04:23

  Word-logo-small

  08 KE HIOACH PHONG THIEN TAI ...

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:02:45

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH KIEM TRA NỘI BỘ

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:01:46

  Word-logo-small

  06 KẾ HOẠCH KHAI GIANG

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:00:42

  Word-logo-small

  04 KH TUAN KHOI DONG 16-17

  Ngày gửi: 2016-10-28 17:00:09

  Word-logo-small

  03 Kế Hoạch thang ATGT 2016-2017

  Ngày gửi: 2016-10-28 16:59:28

  Word-logo-small

  18 KE HOACH NHA TRUONG THANG ...

  Ngày gửi: 2016-10-28 16:42:03

  Word-logo-small

  05 KE HOACH NHA TRUONG THANG ...

  Ngày gửi: 2016-10-28 16:33:41

  Word-logo-small

  02 KE HOACH NHA TRUONG THANG ...

  Ngày gửi: 2016-10-28 16:31:36

  Word-logo-small

  01 - KE HOACH TUYEN SINH 2016...

  Ngày gửi: 2016-10-28 16:14:36

  Word-logo-small

  KE HOACH 2 BUỎI TREN NGAY 16-17

  Ngày gửi: 2016-09-08 10:59:00

  Word-logo-small

  KẾ HAOCH THÁNG 5. NĂM HỌC 201...

  Ngày gửi: 2016-04-28 10:20:59

  Word-logo-small

  KE HOACH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN...

  Ngày gửi: 2016-03-23 16:24:19

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT N...

  Ngày gửi: 2016-03-23 16:23:51

  Word-logo-small

  KE HOẠCH KY NIEM CAC NGAY LE ...

  Ngày gửi: 2016-03-23 16:22:36